Rescue Diver -kurssi

Kurssi antaa valmiudet riskienhallintaan, yleisimpien vedessä ilmenevien ongelmien ratkaisuun ja vedenalaisten hätätilanteiden hallintaan. Oppilaat saavuttavat:
• perusvalmiuden ennakoida ja välttää tärkeimmät sukeltamisen riskitekijät
• pätevyyden omatoimiseen pelastautumiseen
• pätevyyden sukellusparinsa avustamiseen ja pelastamiseen avovesiolosuhteissa, jotka vastaavat niitä, joissa koulutus on annettu
• sukellustapahtuman turvasukeltajan perustaidot

Kyseessä on kurssi, jolle oppilas voi osallistua milloin hyvänsä sukellusurallaan peruskurssin jälkeen ja viimeistään ennen sukellusjohtajakoulutukseen (esim. lähikouluttajakurssi) pyrkimistään.

Pääsyvaatimukset:
• Seuran jäsenyys
• CMAS P1- tai NAUI Scuba Diver– kortti, tai vastaava muun kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön standardin ISO 24801-2:2007 tai SFS-EN 14153-2:en (Autonomous Diver) vaatimukset täyttävä kortti
• Voimassaoleva hätäensiapupätevyys (Esim. DAN BLS tai SPR EA1)
• Voimassaoleva hapenantopätevyys (Esim. DAN O2)

Kurssin läpäisseille on mahdollista hakea NAUI Rescue Diver -kortti tai Sukeltajaliiton Rescue Diver -kortti.

Sisältörunko:

Teoriaa n. 15 tuntia, avovesiharjoituksia n. 3-4 tuntia.

Luento 1: Sukellusturvallisuuskurssin esittely
• Tavoitteena: ”0 onnettomuutta”
• Ongelma vs. Onnettomuus
• Pelastaminen
• Pelastautuminen
• Toisen sukeltajan avustaminen
• Oikea toimintatapa

Luento 2: Hätätilanteessa toimiminen
• Stressin sieto
• Pelon voittaminen
• Johtamisesta

Luento 3: Valmius sukeltamiseen
• Riskikartoitus
• Itsensä tunteminen ja sukellusparin tarkkailu
• Sukelluskunto
• Ehdottomia esteitä
• Väliaikaisia esteitä
• Kemialliset esteet
• Suhteelliset esteet
• Synnynnäiset esteet
• Fyysinen kunto

Luento 4: Sukelluksen valmistelu
• Koulutus
• Tarvittavat varusteet
• Tekniikkasukeltaminen
• Vaihtoehtoiset hengityskaasut ja seokset
• Penetraatio
• Suunnittelu ja sukellukselle valmistautuminen
• Sukelluksen suunnittelu
• Ensiapupakkaus
• Merkinannot
• Varautuminen ongelmiin

Luento 5: Yleisimpien riskien minimointi
• Harkinta
• Oikea harjoittelu
• Ennakointi
• Laitehäiriöt
• Painotus
• Ympäristö
• Sää
• Tuki- ja liikuntaelimet
• Sukeltamiseen liittyvät Veteen liittyvät
• Todelliset / kuvitellut vaarat
• Makean veden vesistön erityispiirteitä
• Penetraatioihin liittyvät
• Vääriin hengitystekniikoihin liittyvät

Luento 6: Stressi ja Paniikki
• Liian stressin tunnistaminen
• Stressi ja käyttäytyminen
• Stressaantuneen sukellusparin avustaminen
• Oman stressin hallinta
• Paniikki
• Paniikin tunnusmerkit
• Itsensä auttaminen
• Ongelmien havaitseminen pinnalla
• Pelastaminen
• Pelastamisen toteuttaminen

Luento 7: Kaasun loppuminen ja sen hallinta
• Ennakointi on oleellisinta
• Pelastautuminen kaasun loppuessa
• Hätänousu uimalla
• Hätänousu nosteen avulla
• Ylimääräinen kaasu hätätilanteissa
• Kaasun jakaminen noustessa
• Sukelluksen suunnittelu
• Parihengitys
• Vara-annostajalla nousu
• Parihengittäminen
• Parihengittämisen suorittaminen
• Ongelmat kaasua jaettaessa

Luento 8: Vedenalainen pelastaminen
• Velvollisuus vs. Vastuu
• Riskin arvioiminen
• Tajuissaan oleva uhri
• Tajuton uhri
• Paniikki
• Alkavan paniikin oireet
• Onko turvallista pelastaa?
• Paniikissa olevan sukeltajan
seuranta
• Vedenalainen hyökkäys

Luento 9: Sukellusperäiset sairaudet
• Keuhkojen painevammat
• Oireet
• Keuhkojen ylipainevammat
• Sukeltajataudin tyypit
• Sukeltajantauti
• Sukellusperäisten sairauksine oireet
• Neurologisen arvioinnin perusteet
• Arvioinnin suorittaminen

Luento 10: Sukellusperäisten sairauksien hoito
• Miksi happea?
• Hapen käsittely
• Eri hapenantotavat
• Rekompressiohoito – tarpeellinen jatkohoito

Luento 11: Pintapelastaminen
• Riskin arvioiminen
• Lähestymistapa
• Pintapelastustoimien kiireellisyysjärjestys
• Suusta suuhun puhalluselvytys
• Suusta snorkkeliin puhalluselvytys
• Puhalluselvytys taskumaskia käyttäen
• Paniikin käsittely pinnalla
• Pakeneminen
• Puolustautuminen
• Ongelman arvioiminen

Luento 12: Sukeltajan ensiapu
• Ensiavun perusteet
• Ensiapu sukellusonnettomuuksissa
• Yleiset ensiavun periaatteet
• Ensiapu tavallisimmissa sukellustapaturmissa
• Sisäiset vammat
• Pään vammat
• Murtumat
• Kouristukset, krampit
• Palovammat

Luento 13: Eloonjäämisketju
• Hätäensiapu
• Elvytyksen toimenpiteet
• Paineluelvytys
• Kylmään veteen hukkuminen

Luento 14: Onnettomuustilanteessa johtaminen
• Pelastussuunnitelma
• Uhrin siirtämistavat

Luento 15: Laki ja etiikka
• Lakiasiat
• Vastuu ja velvollisuus
• Riskin arvioiminen ja toiminta sen mukaan
• Vakuutusasiat

Avovesiharjoitukset:

1. Pelastautuminen laitesukellusvarustuksessa
• lepääminen pinnalla
– kellunta
• kramppien poisto
• painovyön riisuminen ja pukeminen pinnalla
• laitteen riisuminen ja pukeminen pinnalla
• vaihtoehtoisen hengityskaasunlähteen käyttö

2. Pelastaminen laitesukellusvarustuksessa
• uhrin lähestyminen
• paniikissa olevan sukeltajan hallinta
– oma turvallisuus
– itsepuolustus
– kelluvuus
• uhrin nosto pohjasta
– n. 6 metrin syvyydestä
• kelluvuuden varmistaminen
• uhrin kuljetus
– vähintään 50 metrin matka
• hapetus kuljetuksen aikana
• uhrin nosto vedestä

3. Turvasukeltajan toiminta
• kadonneen sukeltajan etsintä
– sektorietsintä merkinantoköydellä
• pintapelastus
– pelastusuinti pinnassa olevan uhrin luokse
– kelluvuuden varmistaminen
– uhrin kuljetus
– hapetus
– uhrin nosto vedestä

• pintapelastus apuvälineitä käyttäen
– pelastusuinti pinnassa olevan uhrin luokse
– kelluvuuden varmistaminen
– turvasukeltajan ja uhrin hinaus köyden avulla
– uhrin nosto vedestä

Kommentointi on suljettu.