Laitesukelluskouluttajakurssi CMAS M**

Sukeltajaliitto järjestää säännöllisesti M2-kursseja, joille on mahdollista päästä seuran kirjallisella esityksellä. Kurssi antaa valmiudet CMAS:n uuden M2-luokituksen ja Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukaisiin laitesukelluskouluttajan tehtäviin: snorkkelisukelluskurssien, eritasoisten laitesukelluskurssien (CMAS P1-P3) sekä lähikouluttajakurssien vastuukouluttajan tehtäviin. Kurssi täyttää samalla myös NAUI Scuba Instructor -kurssin vaatimukset, ja sen hyväksytysti läpäisseillä henkilöillä on halutessaan mahdollisuus hakea itselleen NAUI-kouluttajan luokitusta.

Kurssin pääsyvaatimukset (2015)

Koulutusohjeessa määriteltyjen yleisten vaatimusten lisäksi:
• kuuluu Sukeltajaliittoon joko Liiton varsinaisen tai yhteisöjäsenen kautta
• Liiton varsinaisen tai yhteisöjäsenen kirjallinen esitys
• maksettu kurssimaksu
• korkeintaan vuoden vanha lääkärintodistus laitesukelluskelpoisuudesta
• voimassaoleva hätäensiapupätevyys
– esim. DAN BLS, NAUI First Aid, SPR EA 1, EFR, tai muu vastaava
• voimassaoleva hapenantopätevyys
• voimassaoleva CMAS tai NAUI Rescue Diver –kortti, tai vastaava muunkansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön kortti
• vähintään voimassaoleva Sukeltajaliiton lähikouluttajakortti, NAUI Assistant Instructor -kortti tai vastaava muun kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön apukouluttajatasoinen, vähintään standardin
ISO 24802-1:2007 tai SFS-EN 14413-1 (Assistant Instructor) vaatimukset täyttävä kortti
• toiminut lähikouluttajan tehtävissä koulutuspäiväkirjaan kirjatusti vähintään
– 10 teorialuennolla
– 10 allasharjoituksessa
– 5 avovesiharjoituksessa
• kurssin ennakkotehtävien hyväksytty suorittaminen

Kurssin läpäisyvaatimukset (2008)

1) Omatoiminen opiskelu muodostaa puolet hyväksytyn kurssin sisällöstä
• Sukeltajaliiton koulutusmateriaaleihin perehtyminen
• etätehtävät
• omatoiminen harjoittelu
2) Teoria-, allas- ja avovesiopetusnäytteet
• arvostellaan Sukeltajaliiton kouluttajakoulutuksen yleisten arviointikriteerien mukaisesti
• oppilaiden on myös käytännössä osoitettava, että heillä itsellään on valmius koulutussuoritusten arviointiin järjestämillään lähikouluttajakursseilla
4) Kouluttajan taitorata
• henkilökohtaiset sukeltamisen perustaidot
• pelastusnäyte
5) Teoriakokeen läpäiseminen
• vähintään 75% vastauksista on oltava oikein
• teoriakokeeseen tulee kysymyksiä myös siihen materiaaliin liittyen, mitä ei käsitellä kurssin lähiopetuksessa
– esim. liittyen niihin Sukeltajaliiton kursseihin, joihin tällä kurssilla saa koulutusoikeudet
– omatoiminen opiskelu!
6) Kurssi on yksi arvosteltava kokonaisuus
• aktiivisuus, oma-aloitteisuus, yhteishenki, kouluttajalle kuuluva olemus ja asenne
• läsnäolo ja osallistuminen lähiopetukseen, opetustilanteessa tapahtuva keskustelu, ajatustenvaihto, vertaisarviointi ja -palaute
• kouluttajan antama esimerkki on tärkein tekijä oppilaan asenteen ja sukelluskäytäntöjen muokkaajana.

Kouluttajan taitorata (2015)

Uimataidot
Ilman sukellusvarusteita:
• 25 m sukellus, lähtö paikaltaan vedestä ilman vauhtia
• 400 m uinti vapaavalintaisella tyylillä alle 10 minuutissa
• edellisen jatkoksi 25 m kylkiuinti ja 25 m pelastusselkäuinti
• 20 minuutin pelastautumisuinti vapaavalintaisella tyylillä (veden poljenta, kellunta jne.)
• samankokoisen henkilön kuljetus 50 m

Perusvälinetaidot
Perusvälineitä käyttäen:
• 825 m perusvälineuinti alle 18 minuutissa
• perusvälineiden riisuminen ja pukeminen pinnalla
• 50 m perusvälinesukellus
– enintään kaksi kertaa saa käydä pinnassa hengittämässä
• samankokoisen henkilön kuljetus 90 m alle 4 minuutissa
• perusvälineiden riisuminen ja pukeminen pohjassa
– riisutaan perusvälineet pohjalla ja jätetään ne sinne
– nousu pintaan
– sukellus takaisin pohjaan
– perusvälineiden pukeminen pohjassa
– maskin tyhjennys
– nousu pintaan, snorkkelin tyhjennys
• pelastaminen
– tajuttoman uhrin nosto pintaan
– kuljetus 50 m
– hapetus kuljetuksen aikana

Laitesukellustaidot
Laitetta, märkäpukua ja painovyötä käyttäen:
• koordinaatioharjoitus laitteilla
– harjoitus alkaa altaan syvän pään reunalta
– laitteet, perusvälineet ja painovyö ovat sylissä ja pulloventtiili kiinni
– hyppy veteen
– varusteiden pukeminen hallitusti syvässä päässä veden alla
• laitteiden riisuminen ja pukeminen veden alla -harjoitus
– laitteiden ja perusvälineiden riisuminen
– laitteiden jättö syvään päähän ja pullo kiinni
– sukellus 15m päähän ja pinnalle
– sukellus takaisin laitteiden luokse
– laitteiden ja perusvälineiden pukeminen
– painovyötä ei tarvitse tässä harjoituksessa riisua
• pelastaminen
– tajuttoman uhrin nosto pintaan
– kuljetus 50 m
– hapetus kuljetuksen aikana

Esimerkki kurssiohjelmasta kolmena viikonloppuna:

1. JAKSO
Perjantai
– 18.00 Majoitus ja ruokailu
18.00 – 18.45 Kurssin avaus, esittelyt, käytännön järjestelyt
18.45 – 19.30 Sukelluskouluttajan arvot
19.30 – 20.00 Iltapala
20.00 – 23.00 Allasharjoitukset, kouluttajan taitorata
Lauantai
– 09.00 Aamiainen
09.00 – 10.00 Oppiminen ja opettaminen, Lapsi ja nuori oppilaana
10.00 – 11.00 Teorialuennon pitäminen
11.00 – 12.00 Alku- ja loppubriiffaukset
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 14.00 Käytännön suoritusten arviointi, palautteenanto
14.00 – 17.00 Teoriaopetusharjoitukset 1
17.00 – 18.00 Päivällinen
18.00 – 18.45 Allaskoulutuksen järjestäminen
18.45 – 19.30 Avovesiharjoituksen järjestäminen
19.30 – 20.00 Iltapala
20.00 – 23.00 Allasharjoitukset, sammakkopotku, peruutuspotku, helikopterikäännös, merkkipoijun ampuminen
Sunnuntai
– 09.00 Aamiainen
09.00 – 10.00 RGBM-nousutaulukko
10.00 – 11.00 Laitesukelluksen peruskurssin järjestäminen
11.00 – 12.00 Sukellusturvallisuuskurssin järjestäminen
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 16.00 Teoriaopetusharjoitukset 2

2. JAKSO
Perjantai
– 18.00 Majoitus ja ruokailu
18.00 – 18.45 Kouluttajatiimi
18.45 – 19.30 Laki ja standardit
19.30 – 20.00 Iltapala
20.00 – 23.00 Allasharjoitukset, allasopetusharjoitukset 1
Lauantai
– 09.00 Aamiainen
09.00 – 12.00 Avovesiharjoitukset 1
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 14.00 Kouluttajan paperityöt
14.00 – 17.00 Avovesiharjoitukset 2
17.00 – 18.00 Päivällinen
18.00 – 19.30 Lähikouluttajakurssin järjestäminen
19.30 – 20.00 Iltapala
20.00 – 23.00 Allasharjoitukset, allasopetusharjoitukset 2
Sunnuntai
– 09.00 Aamiainen
09.00 – 12.00 Avovesiharjoitukset 3
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 16.00 Avovesiharjoitukset 4

3. JAKSO
Perjantai
– 18.00 Majoitus ja ruokailu
18.00 – 19.30 Teoriaopetusharjoitukset 3
19.30 – 20.00 Iltapala
20.00 – 23.00 Allasharjoitukset, allasopetusharjoitukset 3
Lauantai
– 09.00 Aamiainen
09.00 – 12.00 Teoriaopetusharjoitukset 4
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 17.00 Teoriaopetushajoitukset 5
17.00 – 18.00 Päivällinen
18.00 – 19.30 Teoriakoe
19.30 – 20.00 Iltapala
20.00 – 23.00 Allasharjoitukset, allasopetusharjoitukset 4
Sunnuntai
– 09.00 Aamiainen
09.00 – 12.00 Teoriaopetusharjoitukset 6
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 14.00 Kokeen palautus ja läpikäyminen
14.00 – 16.00 Henkilökohtaiset palautekeskustelut
Kurssin päätös

Kommentointi on suljettu.