Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi CMAS*** (P3)

Lyhyesti

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on perusteelliset tiedot sukellukseen liittyvästä teoriasta ja erinomainen sukelluksellinen yleissivistys: kurssi esim. antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrkivälle sukeltajalle. Syventävä jatkokurssi antaa valmiudet sukeltaa maksimissaan 40 metriin.

Sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista syventävän jatkokoulutuksen saaneella sukeltajalla on laaja näkemys. Hän ymmärtää erikoiskurssien tarpeen ja tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on.

Kurssin pääsyvaatimukset:
• Seuran jäsenyys
• Voimassaoleva CMAS P2-kortti, NAUI Advanced Scuba Diver –kortti tai
vastaava jonkin muun kansainvälisen sukelluskoulutusjärjestön jatkokoulutustason laitesukeltajakortti ja kurssin alkaessa osoitettu voimassaolevaa kortitusta vastaava tieto -ja taitotaso
• Voimassaoleva CMAS tai NAUI Rescue Diver -kortti, tai vastaava muun kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön kortti
• Voimassaoleva hätäensiapupätevyys (Esim. DAN BLS tai SPR EA1)
• Voimassaoleva hapenantopätevyys (Esim. DAN O2)
• Vähintään 60 sukellusta, joista
– 20 sukellusta 20-30 m syvyysalueella
– 3 yösukellusta
– Kokonaisuutena monipuolinen ja vaihteleva kokemus, esim: hylkysukellus,
jääsukellus, nitroksisukeltaminen, sukeltaminen virtaavassa vedessä jne.

Kurssi on suoritettava loppuun 12kk kuluessa sen aloittamisesta ja kortituksen edellytykset ovat:
• Hyväksytysti läpäisty teoriaosuus.
• Hyväksytysti läpäisty teoriakoe.
• Hyväksytysti läpäisty avovesiosuus.
• Vähintään 18 vuoden ikä.
• Kurssin järjestäjää kohtaan olevien taloudellisten velvoitteiden täyttäminen.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen syventävä jatkokurssi täyttää kansainvälisesti sekä CMAS***(P3) -koulutusstandardin että NAUI Master Scuba Diver -koulutusstandardin vaatimukset.

Sisältörunko

Teoria 1 (n.3h)
Kurssin avaus
Sukellusvanhimman toiminta
Sukellusturvallisuus

Teoria 2 (n.3h)
Varusteet ja kalusto
Sukellusympäristön riskitekijöiden arviointi

Teoria 3 (n.3h)
Ympäristön tuntemus
Ympäristön suojelu
Vedenalaisen kulttuuriperinnön suojeleminen
Fysiikka
Fysiologia

Teoria 4 (n.3h)
Dekompressio

Teoria 5 (n.3h)
Sukellussuunnitelma
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma
Sukellustapahtuman suunnitelma

Teoria 6 (n.4h)
Laitesukelluksen perustaidot
Sukeltaminen veneestä
Sukeltaminen 30-40 m syvyysalueella
Sukeltaminen huonossa näkyvyydessä ja pimeällä
Suunnistus veden alla
Etsintä
Vapaavalintaisten sukellusharjoitusten aiheet

Teoria 7
Teoriakoe

Avovesisukellukset

Laitesukelluksen perustaitojen kertaus
Yösukellus
Suunnistus
Etsintä
Syväsukellus/simuloitu etappisukeltaminen 1 (35-40m)
Syväsukellus/simuloitu etappisukeltaminen 2 (35-40m)
Valinnainen sukellus 1
Valinnainen sukellus 2

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin taitovaatimusten hyväksyttyyn läpäisemiseen oppilailta edellytetään huomattavasti alempia sukeltajaluokkatasoja korkeatasoisempia suorituksia:
– Suoritusten on oltava luontevia, vaivattomia ja ”oppikirjamaisesti” toteutettuja.
– Oppilaiden on osoitettava vastuullisuutta ja oma-aloitteisuutta, etenkin sukellusturvallisuuteen liittyvissä asioissa.
– Oppilaiden on osoitettava kykynsä ongelmanratkaisuun veden alla.

Taitoharjoitteiden aiheet ovat pitkälti samat kuin laitesukelluksen jatkokurssilla, mutta läpäisykriteerit ovat hiukan tiukemmat. Harjoitteet on listattu jatkokurssin sivulla.

Kurssin järjestäminen

P3-kursseja järjestetään noin kerran vuodessa. Ilmoita koulutusvastaavalle kiinnostuksesi osallistua tälle kurssille ja seuraa tiedotustamme.

Kommentointi on suljettu.