Lähikouluttajakurssi

Lähikouluttajakurssi antaa valmiudet toimia apukouluttajan tehtävissä laitesukelluskursseilla. Lähikouluttajakurssin läpäisseille on mahdollista hakea Sukeltajaliiton Lähikouluttajakortti tai NAUI Assistant Instructor -kortti tai molemmat. Lähikouluttajakortti on pääsyvaatimuksena Laitesukelluskouluttajakurssille.

Kurssin kokonaislaajuus on vähintään 50 tuntia, johon sisältyvät lähiopetus, ohjatut käytännön harjoitukset, kurssin taitotestit, etätehtävät ja oppimateriaalin omatoiminen opiskelu.

Pääsyvaatimukset

– Kiinnostus toimia seuran kursseilla apukouluttajana
– Yhteensä vähintään 100 kirjattua sukellusta vaihtelevissa olosuhteissa, yhteenlaskettu sukellusaika vähintään 50 tuntia
– 20 sukellusta 25-35m syvyysalueella, 5 yösukellusta, kokonaisuudessaan monipuolinen ja vaihteleva kokemus
– Seuran kirjallinen esitys lähikouluttajakurssille osallistumisesta
– Enintään vuoden vanha lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta
P3 , NAUI Master scuba diver tai vastaava muun koulutusjärjestön kortti
– Voimassaoleva Rescue Diver -kortti
– Voimassaoleva ensiapupätevyys (esim. SPR EA1 tai DAN BLS)
– Voimassaoleva hapenantopätevyys

Aikataulurunko

Teoria 1 (n.4h)
Kurssin avaus
Kurssilaisten esittely
Kouluttajan arvot
Jatkuva koulutus
Sukellusjohtamisen perusteet
Oppimisen ja opettamisen perusteet
Esiintyminen
Sukeltajaryhmän vetäminen

Allas 1 (n. 2,5h)
Allaskoulutus -Taitorata
– taitovaatimukset pitkälti samoja kuin M2-kurssilla
– Huom: uimavalvojan testiuinti poistettu kouluttajan taitoradan vaatimuksista 19.10.2013

Teoria 2 (n. 3h)
Lähikouluttajan rooli
Lähikouluttajana toimiminen
Ongelmien ennakoiminen, ennaltaehkäisy, ratkaiseminen
Sukellusturvallisuus
Riskinhallinta
Sukeltajaliitto ry.
Laitesukelluskouluttajakurssille valmistautuminen
Sukellusympäristö

Avovesi (n. 5h)
Avovesitaidot
Pelastusharjoitus
Lähikouluttajana toimiminen

Teoria 3 (n. 3h)
Teoriaopetusharjoitukset

Allas 2 (n. 2,5h)
Allaskoulutus – Lähikouluttajana toimiminen
– Mallisuoritusten tekeminen

Teoria 4 (n. 3h)
Teoriaopetusnäytteet

Allas 3 (n. 2,5h)
Allaskoulutus – Allasopetusnäytteet

Teoria 5 (n. 3h)
Teoriakoe
Teoriaosuuden arvostelu, henkilökohtaiset palautekeskustelut, kurssin yhteenveto
ja päättäminen.

Kurssin järjestäminen

Lähikouluttajakursseja järjestetään tarpeen mukaan. Ilmoita kiinnostuksesi kurssille osallistumisesta koulutusvastaavalle ja seuraa tiedotustamme.

Kommentointi on suljettu.