CMAS Nitrox Gas BlenderGasBlenderIMG_20130726_172003

Kurssin läpäisseillä on oikeus laskea ja sekoittaa heidän itse sukelluksella tarvitsemansa Nitrox- hengityskaasu. Kurssiin sisältyy myös seuran täyttölaitteiston käyttökoulutus.

Kurssin jälkeen sukeltajalla on:

  • Hyvät tiedot niistä riskeistä jotka liittyvät hengityskaasujen sekoittamiseen ja niiden pulloihin täyttämiseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota korkeapaineisen hapen turvalliseen käsittelyyn.
  • Taito laskea kaasujen sekoitusmäärät halutun hengityskaasun aikaansaamiseksi käyttäen tähän tarkoitukseen tehtyjä tietokoneohjelmia ja taulukoita.
  • Tieto riskeistä jotka liittyvät hengityskaasujen vääriin täyttömenetelmiin tai käsittelyyn.
  • Tieto happipuhdistuksen merkityksestä sekä taito todeta happipuhtaus.
  • Oikeus seuran nitrox-täyttölaitteiston käyttöön.

Kurssin läpäisseille haetaan CMAS Nitrox Gas Blender -kortti.

Pääsyvaatimukset

– Vähintään 18v ikä
CMAS Nitrox 1 sukeltaja tai muu vastaava toisen sukellusjärjestön luokitus.
Seuran jäsenyys

Kurssin sisältö

Ennakkoon luettava materiaali:
Tukes: Seoskaasusukellus – pullojen ja täyttöpaikan vaatimukset
Tukes: Hapen turvallinen käsittely ja varastointi
OVM: Nitroksikompressorin käyttöohje

Teoria (n. 5h)

1. Kurssin esittely (kalvot 1-5, 5 yht.)
2. Kaasujen ja kaasuseosten ominaisuuksista (kalvot 6-24, 19 yht.)
– Yleisimpien sukeltamisessa käytettävien kaasujen ja kaasuseosten ominaisuudet
3. Korkeapaineisen hapen käsittely (kalvot 25-37, 13yht)
– Pääperiaatteet hapentäyttöjärjestelmien rakenteesta
– Korkeapaineisen hapen käsittelyyn liittyvät riskit ja niiden välttäminen
4. Happihuolto (kalvot 38-56, 19yht.)
– Milloin happihuolto tulee suorittaa
– Happihuollon vaiheet
– Oikeat pesuaineet, tiivisteet, voiteluaineet sekä työvälineet happihuoltoon
5. Kaasunsekoitus- ja täyttömenetelmät (kalvot 57-78, 22yht.)
– Kompressoinnin ja suodattamisen perusteet
– Yleisimmät seoskaasujen valmistustavat
– Kaasujen analysointi ja merkintä
6. Kaasulaskut (kalvot 79-92 14yht.)
– CFM –täyttö (jatkuvan virtauksen täyttö)
– Osapainetäyttö
– Trimiksitäyttö
– Heliair -täyttö

Käytäntö (n. 7h+4h)

1 Kaasun sekoittaminen: CFM & osapainemenetelmät (n. 7h riippuen kouluttajien ja oppilaiden määrästä)
• Osittain täyden pullon paineen mittaaminen ja kaasun analysointi
• Kaasun valmistamiseen liittyvät laskut ja laskuissa käytettävien taulukoiden käyttö
• Kaasujen täyttöjärjestys ja siihen liittyvä kaasun sopivan virtausnopeuden harjoittelu
• Dokumentointi
• Varastointi ja hengityskaasun kontrolli
2 Laitteen puhdistus ja huolto (n. 4h riippuen kouluttajien ja oppilaiden määrästä)
• Laitteiden purkaminen
• Puhdistus
• Kuivaus
• Loppukontrolli
• Kokoonpano käyttäen happiyhteensopivaa rasvaa

Teoriakoe (1h + kokeen palautus)

Ylimääräistä lukemista aiheesta kiinnostuneille

Airspeed press: Vance Harlow’s OXYGEN HACKER’S COMPANION
Understanding SCUBA Compressors and Filtration by Ted Green
– American Society for Testing and Materials International : Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres, 11th edition. ISBN: 0-8031-3405-3
– NASA: Pressure Effects on Oxygen Concentration Flammability Thresholds of Materials for Aerospace Applications  (Erityisesti Figure 2, paloa ylläpitävä hapen osapaine vs. kokonaispaine)
Excelpohjaisia kaasulaskureita kaskaditäyttöön ja toppaukseen

Kommentointi on suljettu.