CMAS Nitrox Gas BlenderGasBlenderIMG_20130726_172003

Kurssin läpäisseillä on oikeus laskea ja sekoittaa heidän itse sukelluksella tarvitsemansa Nitrox- hengityskaasu. Kurssiin sisältyy myös seuran täyttölaitteiston käyttökoulutus.

Kurssin jälkeen sukeltajalla on:

  • Hyvät tiedot niistä riskeistä jotka liittyvät hengityskaasujen sekoittamiseen ja niiden pulloihin täyttämiseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota korkeapaineisen hapen turvalliseen käsittelyyn.
  • Taito laskea kaasujen sekoitusmäärät halutun hengityskaasun aikaansaamiseksi käyttäen tähän tarkoitukseen tehtyjä tietokoneohjelmia ja taulukoita.
  • Tieto riskeistä jotka liittyvät hengityskaasujen vääriin täyttömenetelmiin tai käsittelyyn.
  • Tieto happipuhdistuksen merkityksestä sekä taito todeta happipuhtaus.
  • Oikeus seuran nitrox-täyttölaitteiston käyttöön.

Kurssin läpäisseille haetaan CMAS Nitrox Gas Blender -kortti.

Pääsyvaatimukset

– Vähintään 18v ikä
CMAS Nitrox 1 sukeltaja tai muu vastaava toisen sukellusjärjestön luokitus.
Seuran jäsenyys

Kurssin sisältö

Ennakkoon luettava materiaali:
Tukes: Seoskaasusukellus – pullojen ja täyttöpaikan vaatimukset
Tukes: Hapen turvallinen käsittely ja varastointi
OVM: Nitroksikompressorin käyttöohje

Teoria (n. 5h)

1. Kurssin esittely (kalvot 1-5, 5 yht.)
2. Kaasujen ja kaasuseosten ominaisuuksista (kalvot 6-24, 19 yht.)
– Yleisimpien sukeltamisessa käytettävien kaasujen ja kaasuseosten ominaisuudet
3. Korkeapaineisen hapen käsittely (kalvot 25-37, 13yht)
– Pääperiaatteet hapentäyttöjärjestelmien rakenteesta
– Korkeapaineisen hapen käsittelyyn liittyvät riskit ja niiden välttäminen
4. Happihuolto (kalvot 38-56, 19yht.)
– Milloin happihuolto tulee suorittaa
– Happihuollon vaiheet
– Oikeat pesuaineet, tiivisteet, voiteluaineet sekä työvälineet happihuoltoon
5. Kaasunsekoitus- ja täyttömenetelmät (kalvot 57-78, 22yht.)
– Kompressoinnin ja suodattamisen perusteet
– Yleisimmät seoskaasujen valmistustavat
– Kaasujen analysointi ja merkintä
6. Kaasulaskut (kalvot 79-92 14yht.)
– CFM –täyttö (jatkuvan virtauksen täyttö)
– Osapainetäyttö
– Trimiksitäyttö
– Heliair -täyttö

Käytäntö (n. 7h+4h)

1 Kaasun sekoittaminen: CFM & osapainemenetelmät (n. 7h riippuen kouluttajien ja oppilaiden määrästä)
• Osittain täyden pullon paineen mittaaminen ja kaasun analysointi
• Kaasun valmistamiseen liittyvät laskut ja laskuissa käytettävien taulukoiden käyttö
• Kaasujen täyttöjärjestys ja siihen liittyvä kaasun sopivan virtausnopeuden harjoittelu
• Dokumentointi
• Varastointi ja hengityskaasun kontrolli
2 Laitteen puhdistus ja huolto (n. 4h riippuen kouluttajien ja oppilaiden määrästä)
• Laitteiden purkaminen
• Puhdistus
• Kuivaus
• Loppukontrolli
• Kokoonpano käyttäen happiyhteensopivaa rasvaa

Teoriakoe (1h + kokeen palautus)

Ylimääräistä lukemista aiheesta kiinnostuneille

Airspeed press: Vance Harlow’s OXYGEN HACKER’S COMPANION
Understanding SCUBA Compressors and Filtration by Ted Green
– American Society for Testing and Materials International : Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres, 11th edition. ISBN: 0-8031-3405-3
– NASA: Pressure Effects on Oxygen Concentration Flammability Thresholds of Materials for Aerospace Applications  (Erityisesti Figure 2, paloa ylläpitävä hapen osapaine vs. kokonaispaine)
Conditions for Ignition of Iron and Carbon Steel in Oxygen
Excelpohjaisia kaasulaskureita kaskaditäyttöön ja toppaukseen

Kommentointi on suljettu.