Vesimessi

Vesimessi on Oulun Vesimiehet ry:n tukikohta, jossa järjestetään mm. kaasunsekoituskurssien harjoituksia, huolletaan seuran kalustoa ja hoidetaan pullojen täytöt.

Täysjäsenet voivat lunastaa itselleen kulkulätkän sähköisen kulunvalvonnan piirissä olevaan kompressoritilaan. Saadakseen kulkuoikeuden tilaan, on suoritettava näyttökoe kompressorin käyttötaidosta sekä allekirjoitettava kulkuoikeussopimus. Tarkemmat tiedot kulkulätkän lunastushinnasta ja näyttökokeesta on jaettu jäsenille sähköpostin kautta. Kulkuvalvotussa tilassa on tallentava kameravalvonta. Kameroihin ei saa koskea, eikä niiden näkyvyyttä kuvattavaan tilaan saa millään tavalla heikentää.

Kompressoreita saa käyttää klo 21 saakka. Polttomoottorikompressoreita käytetään tietysti ainoastaan ulkotiloissa. Häiriöitä naapureille on vältettävä.

Pääsy takatilaan

Messin takatilan lukko on vaihdettu

 

Murtoilmoitusjärjestelmän käyttö

Messin takatilassa on hälytysjärjestelmä. Etutilassa (sähkökompressori) oleiltaessa takatilan valvonnasta ei tarvitse välittää. Mikäli liukuovi aukaistaan, on takatilan hälytysjärjestelmä kytkettävä pois päältä ennen liukuoven avaamista.

Poiskytkentä

Mikäli ”Armed” merkkivalo palaa, järjestelmä on viritetty. Poiskytkentä tapahtuu näppäilemällä 4-numeroinen henkilökohtainen koodi. ”Armed” merkkivalon tulee tällöin sammua. Näppäilyvirheen voi korjata painamalla näppäintä ”#” ja syöttämällä koodi alusta saakka uudestaan.

Mikäli ”Armed” ei pala, järjestelmä ei ole viritetty. Tällöin koodia ei tule syöttää ovea avattaessa.

Päällekytkentä

Päällekytkentä tapahtuu näppäilemällä 4-numeroinen henkilökohtainen koodi. ”Armed” merkkivalon tulee tällöin syttyä. Poistumisviiveen jälkeen järjestelmä on vireessä.

 

Kiinteistön muusta tilasta päällekytketty hälytys

Hälytysjärjestelmä on koko kiinteistön laajuinen. Mikäli laitteen poistumisviive käynnistyy ollessasi paikalla (ja takatilan ovi on auki), on joku muu muualla kiinteistössä kytkenyt järjestelmän päälle. Toimi kuten normaalissa poiskytkentätilanteessa syöttämällä koodisi. Tämä on syytä tehdä ennen poistumisviiveen loppumista ja järjestelmän virittymistä, mikäli liukuovi on auki. Jos liukuovi on kiinni, järjestelmän voi antaa virittyä.

Sähköisen kulunvalvonnan piirissä olevien tilojen toimintasäännöt

(Johtokunta 11.3.2013)

Nämä säännöt ohjeistavat sähköisen kulunvalvonnan piirissä olevien tilojen ja niissä säilytettävän kaluston käyttöä. Ohjeita voidaan soveltaa muuhunkin Oulun Vesimiehet ry:n toimintaan.

·        Kulkulätkä on henkilökohtainen. Sitä ei saa luovuttaa kenenkään muun käyttöön. Oven avanneen henkilön on varmistuttava, että tila on tyhjä kun hän poistuu paikalta. Jos joku toinen kulkuoikeudellinen on tullut paikalle, on uuden tulijan ”leimattava” ovi auki omalla lätkällään mikäli alkuperäinen avaaja poistuu ja tilaan jää muita henkilöitä.

·         Poistuttaessa on varmistuttava, että ovet ovat lukossa.

·         Jokaisen täytön yhteydessä on varmistettava turvallisuusasiat. Esimerkiksi täytettävän pullon katsastusleiman voimassaolo.

·         Kompressorien ja muiden laitteiden käyttöohjeita tulee noudattaa.

·         Pulloja saa täyttää ainoastaan klo 9-21 välisenä aikana.

·         Kompressorien ja muiden laitteiden käyttäjien on osattava käyttää laitteita.

·         Kompressorien täyttöpaineenvalintaventtiilit on jätettävä ”kelluvaan” tilaan siten, että venttiili on selkeästi auki (200 bar asennossa) ja liikkuu kevyellä kosketuksella kun kompressori on paineeton.

·         Kompressorien täyttöpäiväkirjat on täytettävä huolellisesti. Täyttöpäiväkirjat sijaitsevat kompressoritilan seinään kiinnitetyssä pöytätasossa.

·         Suodattimien käyttöiän täyttymistä on seurattava. Mikäli näyttää, että suodattimen käyttöikä on umpeutumassa, on siitä ilmoitettava viipymättä kompressorivastaavalle, messivastaavalle tai koko johtokunnalle. Käyttöiän ylittäneellä suodattimella ei enää saa täyttää.

·         Mikäli laitteissa tai tiloissa havaitaan jotain vikaa tai vahingontekoa, on siitä viipymättä ilmoitettava messivastaavalle. Ellei tämä onnistu, on ilmoitus lähetettävä koko johtokunnalle. (V 2020 sähköpostilla: johtokunta[tähän 4-numeroinen vuosiluku] at vesimiehet piste fi)

·         Ellei mahdollisista tilassa havaituista puutteista, väärinkäytöksistä tai muista vahingoista ole viipymättä ja hyväksyttävässä ajassa ilmoitettu, voidaan seuraavan ilmoituksen perusteella edellistä kävijää pitää vastuullisena mahdollisista seuralle koituneista vahingoista.

ma

Kommentointi on suljettu.