Vesimessi

Vesimessi on Oulun Vesimiehet ry:n tukikohta, jossa järjestetään mm. kaasunsekoituskurssien harjoituksia, huolletaan seuran kalustoa ja hoidetaan kesäaikaan pullojen täytöt. Talvisin pullontäytöt hoidetaan uimahallilla.

Jäsenet voivat lunastaa itselleen kulkulätkän sähköisen kulunvalvonnan piirissä olevaan kompressoritilaan. Saadakseen kulkuoikeuden tilaan, on suoritettava näyttökoe kompressorin käyttötaidosta sekä allekirjoitettava kulkuoikeussopimus. Tarkemmat tiedot kulkulätkän lunastushinnasta ja näyttökokeesta on jaettu jäsenille sähköpostin kautta. Jäsenet voivat käydä täyttämässä ilmapullonsa ilman kulkulätkääkin. Tällöin täyttö tapahtuu avaimenhaltijoiden ”päivystysaikana”. Kulkuvalvotussa tilassa on tallentava kameravalvonta. Kameroihin ei saa koskea, eikä niiden näkyvyyttä kuvattavaan tilaan saa millään tavalla heikentää.

Vesimessillä päivystetään Tiistaisin allaolevan aikataulun mukaisesti alkaen klo 18:00. Kompressoria saa käyttää klo 21 saakka. Ellei ketään ole saapunut paikalle klo 18:30 mennessä, päivystäjä saa lopettaa päivystysvuoron ja muutoinkin päivystysvuoron saa lopettaa, kun viimeinen täyttäjä poistuu paikalta. Polttomoottorikompressoreita käytetään ainoastaan sisäpihalla ja ”tallin” edessä, jottei aiheuteta naapurille tarpeetonta häiriötä.

Messipäivystykset 2019

Tiistaisin klo 18:00 alkaen. (Katso tarkemmin yllä.)

18.6.2019 Mikko Kalapuro
25.6.2019 Teemu Tapio
2.7.2019 Simo Kivimäki
9.7.2019 Toni Hirsikangas
16.7.2019 Pasi Pentinpuro
23.7.2019 Markus Vihelä
30.7.2019 Ari Isola
6.8.2019 Tommi Salminen
13.8.2019 Petteri Keränen
20.8.2019 Esa Vuoppola
27.8.2019 Teija Kivimäki
3.9.2019 Matti Kajaus
10.9.2019 Markku Heiskari

Avaimenhaltijat

 • Teemu Tapio 040 5855 928
 • Simo Kivimäki 040 553 0285
 • Esa Vuoppola 040 5599 095
 • Pasi Pentinpuro 040 5431 050
 • Ari Isola 040 566 7808
 • Toni Hirsikangas 040 5221 640
 • Teija Kivimäki 040 507 7074
 • Mikko Kalapuro 040 7411 955
 • Petteri Keränen 0400 652 722
 • Markus Vihelä 0400 441 427
 • Matti Kajaus 0400 894 252
 • Markku Heiskari 050 486 0275
 • Tommi Salminen 040 081 4992

Sähköisen kulunvalvonnan piirissä olevien tilojen toimintasäännöt

(Johtokunta 11.3.2013)

Nämä säännöt ohjeistavat sähköisen kulunvalvonnan piirissä olevien tilojen ja niissä säilytettävän kaluston käyttöä. Ohjeita voidaan soveltaa muuhunkin Oulun Vesimiehet ry:n toimintaan.

·         Kulkulätkä on henkilökohtainen. Sitä ei saa luovuttaa kenenkään muun käyttöön. Oven avanneen henkilön on varmistuttava, että tila on tyhjä kun hän poistuu paikalta. Jos joku toinen kulkuoikeudellinen on tullut paikalle, on uuden tulijan ”leimattava” ovi auki omalla lätkällään mikäli alkuperäinen avaaja poistuu ja tilaan jää muita henkilöitä.

·         Poistuttaessa on varmistuttava, että ovet ovat lukossa.

·         Jokaisen täytön yhteydessä on varmistettava turvallisuusasiat. Esimerkiksi täytettävän pullon katsastusleiman voimassaolo.

·         Kompressorien ja muiden laitteiden käyttöohjeita tulee noudattaa.

·         Pulloja saa täyttää ainoastaan klo 9-21 välisenä aikana.

·         Kompressorien ja muiden laitteiden käyttäjien on osattava käyttää laitteita.

·          Kompressorien täyttöpaineenvalintaventtiilit on jätettävä ”kelluvaan” tilaan siten, että venttiili on selkeästi auki (200 bar asennossa) ja liikkuu kevyellä kosketuksella kun kompressori on paineeton.

·         Kompressorien täyttöpäiväkirjat on täytettävä huolellisesti. Täyttöpäiväkirjat sijaitsevat kompressoritilan seinään kiinnitetyssä pöytätasossa.

·         Suodattimien käyttöiän täyttymistä on seurattava. Mikäli näyttää, että suodattimen käyttöikä on umpeutumassa, on siitä ilmoitettava viipymättä kompressorivastaavalle, messivastaavalle tai koko johtokunnalle. Käyttöiän ylittäneellä suodattimella ei enää saa täyttää.

·         Mikäli laitteissa tai tiloissa havaitaan jotain vikaa tai vahingontekoa, on siitä viipymättä ilmoitettava messivastaavalle. Ellei tämä onnistu, on ilmoitus lähetettävä koko johtokunnalle. (V 2018 sähköpostilla: johtokunta[tähän 4-numeroinen vuosiluku] at vesimiehet piste fi)

·         Ellei mahdollisista tilassa havaituista puutteista, väärinkäytöksistä tai muista vahingoista ole viipymättä ja hyväksyttävässä ajassa ilmoitettu, voidaan seuraavan ilmoituksen perusteella edellistä kävijää pitää vastuullisena mahdollisista seuralle koituneista vahingoista.

ma

Kommentointi on suljettu.