Vesimessi

Vesimessi on Oulun Vesimiehet ry:n tukikohta, jossa järjestetään mm. kaasunsekoituskurssien harjoituksia, huolletaan seuran kalustoa ja hoidetaan kesäaikaan pullojen täytöt. Talvisin pullontäytöt hoidetaan uimahallilla.

Jäsenet voivat lunastaa itselleen kulkulätkän sähköisen kulunvalvonnan piirissä olevaan kompressoritilaan. Saadakseen kulkuoikeuden tilaan, on suoritettava näyttökoe kompressorin käyttötaidosta sekä allekirjoitettava kulkuoikeussopimus. Tarkemmat tiedot kulkulätkän lunastushinnasta ja näyttökokeesta on jaettu jäsenille sähköpostin kautta. Jäsenet voivat käydä täyttämässä ilmapullonsa ilman kulkulätkääkin. Tällöin täyttö tapahtuu avaimenhaltijoiden ”päivystysaikana”. Kulkuvalvotussa tilassa on tallentava kameravalvonta. Kameroihin ei saa koskea, eikä niiden näkyvyyttä kuvattavaan tilaan saa millään tavalla heikentää.

Vesimessillä päivystetään allaolevan aikataulun mukaisesti alkaen klo 18:00. Kompressoria saa käyttää klo 21 saakka. Ellei ketään ole saapunut paikalle klo 18:30 mennessä, päivystäjä saa lopettaa päivystysvuoron ja muutoinkin päivystysvuoron saa lopettaa, kun viimeinen täyttäjä poistuu paikalta. Polttomoottorikompressoreita käytetään ainoastaan sisäpihalla ja ”tallin” edessä, jottei aiheuteta naapurille tarpeetonta häiriötä.

Kiinteistön omistajan kanssa on sovittu, että kiinteistön omistaja ei vastaa mahdollisista piha-alueella tapahtuvista vahingoista. Pidetään siis autot pois piha-alueelta, tai vastataan itse, jos siellä jotain sattuu. Pidetään talvella huoli, että seuran käyttämät kulkutiet on hiekoitettu ja ettei räystäiltä ole vaarana pudota jäätä kulkijoiden päälle.

Messipäivystykset 2017

6.6.2017 Teija Kivimäki 040 507 7074
13.6.2017 Turo Tossavainen 050 5404945
20.6.2017 Ari Isola 040 566 7808
27.6.2017 Mikko Kalapuro 040 7411 955
4.7.2017 Matti Kajaus 0400 894 252
11.7.2017 Esa Vuoppola 040 5599 095
18.7.2017 Pasi Pentinpuro 040 5431 050
25.7.2017 Petteri Keränen 0400 652 722
1.8.2017 Tommi Salminen 040 081 4992
8.8.2017 Markus Vihelä 0400 441 427
15.8.2017 Markus Riihimäki 050 363 0981
22.8.2017 Juuso Mettälä 050 316 0132
29.8.2017 Markku Heiskari 050 486 0275
5.9.2017 Jouni Herronen 050 529 0997

Avaimenhaltijat

 • Pasi Pentinpuro 040 5431 050
 • Ari Isola 040 566 7808
 • Teija Kivimäki 040 507 7074
 • Turo Tossavainen 050 5404945
 • Mikko Kalapuro 040 7411 955
 • Jouni Herronen 050 529 0997
 • Petteri Keränen 0400 652 722
 • Markus Vihelä 0400 441 427
 • Matti Kajaus 0400 894 252
 • Juuso Mettälä 050 316 0132
 • Markku Heiskari 050 486 0275
 • Markus Riihimäki 050 363 0981
 • Tommi Salminen 040 081 4992
 • Esa Vuoppola 040 5599 095

Sähköisen kulunvalvonnan piirissä olevien tilojen toimintasäännöt

(Johtokunta 11.3.2013)

Nämä säännöt ohjeistavat sähköisen kulunvalvonnan piirissä olevien tilojen ja niissä säilytettävän kaluston käyttöä. Ohjeita voidaan soveltaa muuhunkin Oulun Vesimiehet ry:n toimintaan.

·         Kulkulätkä on henkilökohtainen. Sitä ei saa luovuttaa kenenkään muun käyttöön. Oven avanneen henkilön on varmistuttava, että tila on tyhjä kun hän poistuu paikalta. Jos joku toinen kulkuoikeudellinen on tullut paikalle, on uuden tulijan ”leimattava” ovi auki omalla lätkällään mikäli alkuperäinen avaaja poistuu ja tilaan jää muita henkilöitä.

·         Poistuttaessa on varmistuttava, että ovet ovat lukossa.

·         Jokaisen täytön yhteydessä on varmistettava turvallisuusasiat. Esimerkiksi täytettävän pullon katsastusleiman voimassaolo.

·         Kompressorien ja muiden laitteiden käyttöohjeita tulee noudattaa.

·         Pulloja saa täyttää ainoastaan klo 9-21 välisenä aikana.

·         Kompressorien ja muiden laitteiden käyttäjien on osattava käyttää laitteita.

·          Kompressorien täyttöpaineenvalintaventtiilit on jätettävä ”kelluvaan” tilaan siten, että venttiili on selkeästi auki (200 bar asennossa) ja liikkuu kevyellä kosketuksella kun kompressori on paineeton.

·         Kompressorien täyttöpäiväkirjat on täytettävä huolellisesti. Täyttöpäiväkirjat sijaitsevat kompressoritilan seinään kiinnitetyssä pöytätasossa.

·         Suodattimien käyttöiän täyttymistä on seurattava. Mikäli näyttää, että suodattimen käyttöikä on umpeutumassa, on siitä ilmoitettava viipymättä kompressorivastaavalle, messivastaavalle tai koko johtokunnalle. Käyttöiän ylittäneellä suodattimella ei enää saa täyttää.

·         Mikäli laitteissa tai tiloissa havaitaan jotain vikaa tai vahingontekoa, on siitä viipymättä ilmoitettava messivastaavalle. Ellei tämä onnistu, on ilmoitus lähetettävä koko johtokunnalle. (V 2014 sähköpostilla: johtokunta[tähän 4-numeroinen vuosiluku] at vesimiehet piste fi)

·         Ellei mahdollisista tilassa havaituista puutteista, väärinkäytöksistä tai muista vahingoista ole viipymättä ja hyväksyttävässä ajassa ilmoitettu, voidaan seuraavan ilmoituksen perusteella edellistä kävijää pitää vastuullisena mahdollisista seuralle koituneista vahingoista.

ma

Kommentointi on suljettu.