Oulun Vesimiehet ry

Syyskokous

Aika:              15.10.2008 klo 18:00

Paikka:           Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnä:          Jouni Kokkoniemi, Eija Hurme, Esa Vuoppola, Juho Vuoppola (kuuttijäsen), Markku Heiskari, Nico Heiskari (kuuttijäsen), Sini Heino, Tommi Lydman, Juhana Heino, Petteri Keränen, Markus Riihimäki, Pasi Lassila, Arto Turkka, Juha Haapajärvi, Kaarina Jormalainen, Jouni Herronen, Tommi Salminen

§ 1.   Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Herronen ja sihteeriksi Tommi Salminen. Kokous avattiin 18:05.

§ 2.   Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

Valittiin Tommi Lydman ja Pasi Lassila sekä pöytäkirjantarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi.

§ 3.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. Päätettiin muuttaa kokouksen esityslistaa siten että jäsenmaksuista päätetään ennen talousarvion käsittelyä.

§ 4.   Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.

Todettiin paikalla olevan 14 äänioikeutettua jäsentä sekä kaksi kuuttijäsentä. Yhden jäsenen äänivallan suhteen oli epäselvyyttä, joten hän ei osallistunut äänestyksiin.

§ 5.   Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.

Käytiin läpi johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin se muutoksin.

§ 6.   Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista, jotka voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille ja niiden maksamisajankohdasta.

Päätettiin pitää olemassaolevat jäsenluokat entisellään. Entisten lisäksi päätettiin lisätä uusi uppopallojäsenluokka. Uppopallojäsenillä on voimassa samat jäsenedut kuin kannatusjäsenellä ja lisäksi hänet ilmoitetaan liiton jäseneksi. Jäsenmaksuun eivät kuulu mahdolliset kilpailusarjojen osallistumismaksut. Uppopallojäsenellä ei ole liittymismaksua. Jos uppopallojäsen liittyy myöhemmin täysjäseneksi, myös seuran liittymismaksu tulee maksettavaksi.

 

Jäsenluokat ja –maksut 2009 ovat:

Täysjäsen: 75eur
Nuorisojäsen: 30eur
Kannatusjäsen: 25eur
Uppopallojäsen: 50eur

§ 7.   Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten.

Hyväksyttin talousarvio johtokunnan esityksen mukaisena.

§ 8.   Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka nimetään myös kerhon puheenjohtajaksi.

Puheenjohtajaksi valittiin Jouni Herronen.

§ 9.   Valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.

Johtokunnan jäseniksi esitettiin seuraavia henkilöitä: Tommi Lydman, Tommi Salminen, Markku Heiskari, Sini Heino, Markus Riihimäki, Juhana Heino.

Suoritettiin suljettu lippuäänestys ja päätettiin valita kolme eniten ääniä saanutta varsinaisiksi jäseniksi ja kaksi seuraavaksi eniten ääniä saanutta varajäseniksi.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tommi Salminen, Markku Heiskari ja Markus Riihimäki. Varajäseniksi valittiin Tommi Lydman ja Sini Heino

Johtokunnan kokoonpano vuonna 2009 on siis:

Puheenjohtaja: Jouni Herronen

Varsinaiset jäsenet: Petteri Keränen, Kaarina Jormalainen, Pasi Lassila, Tommi Salminen, Markku Heiskari ja Markus Riihimäki.

Varajäsenet: Tommi Lydman ja Sini Heino

§ 10.  Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali.

Tilintarkastajiksi valittiin Arto Turkka (varalla Juhana Heino) ja Juha Haapajärvi (varalla Jouni Kokkoniemi).

§ 11. Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat.

Muita asioita ei oltu määräaikaan mennessä esitetty käsiteltäväksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:08.

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

 

__________________________                  __________________________

Jouni Herronen (puheenjohtaja)                     Tommi Salminen (sihteeri)

 

 

__________________________                  __________________________

Tommi Lydman                                            Pasi Lassila

 

Oulussa ____.____._______