Oulun Vesimiehet ry

Syyskokous

Aika:               17.10.2006 klo 18:00

Paikka:           Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnä:          Tommi Salminen, Pasi Lassila, Venni Lassila (ei äänivaltaa), Jukka Pelttari, Markku Heiskari, Nico Heiskari (ei äänivaltaa), Erkki Saarela, Olavi Sariola, Esa Vuoppola, Petteri Keränen, Kari Meriläinen, Jaakko Lukkarila, Juha Hyyrynen, Tuula Kangas-Saarela, Matti Vuolteenaho, Matti Kajaus, Jaakko Saarela, Marjo Rusanen, Mika Hiltunen, Jukka Juntunen, Markus Haataja, Eeva-Kaarina Lämsä, Tiina Ervelius, Laura Kemppainen, Juha Haapajärvi, Kaarina Jormalainen, Pekka Mattila, Juuso Mettälä.

§ 1.           Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Meriläinen ja sihteeriksi Tommi Salminen. Varapuheenjohtaja Markku Heiskari toimi puheenjohtajana kunnes Kari saapui paikalle.

§ 2.           Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

Valittiin Laura Kemppainen ja Jaakko Saarela sekä pöytäkirjantarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi.

§ 3.           Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi 25:n äänivaltaisen jäsenen läsnäollessa.

§ 4.           Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.

Todettiin paikalla olevan 25 äänioikeutettua jäsentä.

§ 5.           Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.

Johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksin. Muutokset:

- Tiedotustoiminta –kohtaan lisättiin maininta siirtymisestä sähköiseen tiedottamiseen, jolloin paperisena toimitetaan vain ne tiedotteet jotka sisältävät kevät- ja syyskokouskutsut.

- Varainhankinta –kohtaan lisättiin varojen hankkiminen mahdollisten sponsorien kautta.

- Pikkujoulu – kohtaan lisättiin maininta vuonna 2007 viettettävistä seuran 30-vuotisjuhlista.

§ 6.           Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten.

Käsiteltiin tässä kohdassa myös kohta §7 eli liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet. Päätettiin seuraavansuuruiset maksut tulevalle vuodelle:

- Liittymismaksu 60€

- Jäsenmaksu 75€

- Nuorisojäsenmaksu 30€

- Kannatusjäsenmaksu 25€

Talousarvio hyväksyttiin muutoksin. Muutoksena lisättiin kustannuspuolelle arvioitu 500€:n kulu seuran 30-vuotisjuhlien järjestämisestä.

§ 7.           Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista, jotka voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille ja niiden maksamisajankohdasta.

Maksujen suuruudet päätettiin kohdassa §6.

§ 8.           Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka nimetään myös kerhon puheenjohtajaksi.

Puheenjohtajaksi esitettiin Jouni Herrosta ja esitys sai laajan kannatuksen. Ei muita ehdokkaita, joten seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2007 valittiin Jouni Herronen.

§ 9.           Valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.

Erovuorossa olivat varsinaiset jäsenet Markku Heiskari, Tommi Salminen ja Miia Vauhonen sekä varajäsenet Jouni Herronen ja Juhani Nikula.

Keskustelun päätteeksi seuraavan vuoden johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi esitettiin seuraavia: Erkki Saarela, Markku Heiskari ja Tommi Salminen. Varajäseniksi: Pekka Mattila ja Juhani Nikula. Kilpailevia esityksiä ei tullut, joten kyseiset henkilöt valittiin kyseisiin tehtäviin.

Vuoden 2007 johtokunnan kokoonpano on siis seuraavanlainen:

Varsinaiset jäsenet: Jouni Herronen (PJ), Markku Heiskari, Tommi Salminen, Jukka Pelttari, Pasi Lassila, Juha Haapajärvi, Erkki Saarela

Varajäsenet: Pekka Mattila, Juhani Nikula

§ 10.       Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali.

Keskustelun jälkeen tilintarkastajiksi esitettiin seuraavia: Reijo Tikkanen (varamiehenä Olavi Sariola) ja Kaarina Jormalainen (varamiehenä Esa Vuoppola). Kilpailevia esityksiä ei tullut, joten kyseiset henkilöt valittiin kyseisiin tehtäviin.

§ 11.       Valitaan edustajat Urheilusukeltajain Liiton syyskokoukseen.

Edustajan valitseminen jätettiin johtokunnan tehtäväksi ja päätettiin että seura maksaa edustajan kohtuulliset matkustuskulut.

§ 12.       Käsitellään johtokunnan ja jäsenten määräaikaan mennessä esittämät muut asiat

Todettiin että määräaikaan mennessä ei ollut tullut muita asioita käsiteltäväksi, joten päätettiin kokous.

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

 

 

__________________________                  __________________________

Kari Meriläinen (puheenjohtaja)                     Tommi Salminen (sihteeri)

 

 

__________________________                  __________________________

Laura Kemppainen                                        Jaakko Saarela

Oulussa ____.____._______