Oulun Vesimiehet ry

Yleiskokous

Aika:               18.10.2005 klo 18:00

Paikka:           Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnäolijat:   Tommi Salminen, Markku Heiskari, Nico Heiskari, Juha Haapajärvi, Miia Vauhkonen, Päivi Kangasniemi, Olavi Sariola, Kaarina Jormalainen, Eeva-Kaarina Lämsä, Juuso Mettälä.

§ 1.           Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Kokous avattiin 18:00. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Markku Heiskari ja sihteeriksi Tommi Salminen. Päätettiin muuttaa esityslistan käsittelyjärjestystä siten että kohdat 6 ja 7 käsitellään samanaikaisesti.

§ 2.           Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

Valittiin Kaarina Jormalainen ja Eeva-Kaarina Lämsä toimimaan sekä pöytäkirjantarkastajina että ääntenlaskijoina.

§ 3.           Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi yhdeksän jäsenmaksun maksaneen täysjäsenen läsnäollessa.

§ 4.           Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.

Todettiin että äänivaltaisina ovat paikalla seuraavat jäsenet: Tommi Salminen, Markku Heiskari, Juha Haapajärvi, Miia Vauhkonen, Päivi Kangasniemi, Olavi Sariola, Kaarina Jormalainen, Eeva-Kaarina Lämsä, Juuso Mettälä.

§ 5.           Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.

Hyväksyttiin ehdotettu toimintasuunnitelma muutoksin.

§ 6.           Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten.    

Käsitellään kohdassa § 7.

§ 7.           Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista, jotka voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille, ja niiden maksuajankohdasta.

Päätettiin seuraavat jäsenmaksut vuodelle 2006: täysjäsen 65€, nuorisojäsen 30€, kannatusjäsen 25€. Jäsenmaksun eräpäivä 16.1.2006. Liittymismaksuksi päätettiin 60€.

Syyskokouksen jälkeen liittyvät jäsenet maksavat ensimmäisen jäsenmaksunsa vasta seuraavana vuonna. Mikäli syyskokouksen jälkeen liittyvät jäsenet haluavat myös liiton "jäsenyyden" heti (=lisenssimahdollisuus, sukeltajalehti) maksaa se 19.50 euroa loppuvuoden osalta.

Hyväksyttiin talousarvio ehdotuksen mukaisena.

§ 8.           Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka nimetään myös seuran puheenjohtajaksi.

Valittiin puheenjohtajaksi Kari Meriläinen.

§ 9.           Valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.

Valittiin johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi Jukka Pelttari, Juha Haapajärvi ja Pasi Lassila sekä varajäseniksi Jouni Herronen ja Juhani Nikula.

Johtokunnan kokoonpano vuonna 2006 on siis seuraavanlainen:

Varsinaiset jäsenet: Kari Meriläinen(pj), Markku Heiskari, Tommi Salminen, Miia Vauhkonen, Jukka Pelttari, Juha Haapajärvi, Pasi Lassila.

Varajäsenet: Jouni Herronen, Juhani Nikula.

§ 10.       Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali.

Valittiin tilintarkastajiksi Olavi Sariola (varalla Kaarina Jormalainen) ja Esa Vuoppola (varalla Eija Hurme).

§ 11.       Valitaan edustajat Sukeltajaliiton syyskokoukseen.

Sukeltajaliiton syyskokouksessa 23.10. seuran äänivaltaa käyttämään valittiin Jaakko Lukkarila. Johtokunta voi valita varahenkilön edustamaan seuraa, mikäli Jaakko Lukkkarila on estynyt.

§ 12.        Käsitellään johtokunnan ja jäsenten määräaikaan mennessä esittämät muut asiat.

Todettiin ettei määräaikaan mennessä oltu esitetty muita asioita käsiteltäviksi.

§ 13.       Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:01

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

 

__________________________                  __________________________

Kaarina Jormalainen                                         Eeva-Kaarina Lämsä

Oulussa ____.____._______