Oulun Vesimiehet ry

Yleiskokous, syksy 2004

Aika: 11.10.2004 klo 18:00

Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnäolijat: Lista läsnäolijoista liitteenä.

.

Kokouksen avaus

Kerhon puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Heiskari ja sihteeriksi Jani Huhtamella.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Kajaus ja Tapani Jorma.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Äänioikeutettujen jäsenten läsnäolon toteaminen

Äänioikeutettuja jäseniä todettiin olevan paikalla 26 kpl. Lista paikallaolijoista on pöytäkirjan liitteenä.

Vuoden 2003 tilinpäätöksen vahvistaminen. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2003 johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tilitarkastajien esityksen mukaisesti.

Vuoden 2005 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2005 toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksin.

Vuoden 2005 talousarvion hyväksyminen

Hyväksyttiin vuoden 2005 talousarvio seuraavin muutoksin:

- Nostettiin kompressorien huolto ja kuluja 1200 eurosta 2200 euroon, samalla kirjanpidollinen tappio nousi 3065 eurosta 4065 euroon.

 

Vuoden 2005 jäsen- ja liittymismaksuista, sekä niiden maksuajankohdista päättäminen

Vuoden 2005 jäsenmaksuksi eri jäsenluokille päätettiin seuraavaa:

- Täysjäsen: 60€

- Nuorisojäsen: 30€

- Kannatusjäsen: 25€

- Ainaisjäsen: 0€

- Kunniajäsen: 0€

- Kuuttijäsen: 0€

 

Jäsenmaksujen eräpäivä on 14.1.2005.

Liittymismaksuksi päätettiin 60€. Nuoriso- ja kannatusjäsenet päätettiin vapauttaa liittymismaksun maksamisesta.

 

Vuoden 2005 johtokunnan puheenjohtajan, joka nimetään samalla kerhon puheenjohtajaksi, valinta

Valittiin johtokunnan ja samalla seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2005 Jaakko Lukkarila.

 

Vuoden 2005 johtokunnan varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle, sekä varajäsenten valinta

Ääntenlaskijoiden asetuttua ehdolle vaalissa, valittiin suljetiun lippuäänestyksen ääntenlaskijoiksi Jukka Pelttari ja Juha Haapajärvi.

Johtokunnan uusiksi varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Tommi Salminen, Miia Vauhkonen ja Markku Heiskari.

Varajäseniksi valittiin Jukka Juntunen ja Tapani Jorma.

 

Johtokunnan kokoonpano vuonna 2005:

Varsinaiset jäsenet:

Jaakko Lukkarila (pj), Esa Vuoppola, Ilkka Hassinen, Jani Huhtamella, Tommi Salminen, Miia Vauhkonen ja Markku Heiskari.

Varajäsenet:

Jukka Juntunen ja Tapani Jorma

 

Vuoden 2005 tilintarkastajien, sekä heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta

Valittiin vuoden 2005 tilintarkastajiksi Olavi Sariola (varalla Pasi Lassila) ja Jukka Junes (varalla Mervi Lehtonen).

Oulun Vesimiesten edustajan valinta Sukeltajaliiton syyskokoukseen

Siirrettiin valinta puheenjohtajan päätettäväksi- Puheenjohtaja ottaa päätöstä tehdessään huomioon johtokunnan mielipiteen.

 

Johtokunnan ja jäsenten muut esille tuomat asiat:

Ei muita määräajassa esille tuotuja asioita.

 

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.