Syyskokous 6.10.2003

Mäkelininkatu 31, klo 18.00

  

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Heiskari ja kokouksen sihteeriksi valittiin Tiina Ervelius.

 

 1. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

Kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jaakko Lukkarila ja Laura Kemppainen.

 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokouksen olevan laillisesti ja sääntöjenmukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

 

 1. Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.

 Todettiin kokouksessa olevan 15 äänioikeutettua seuran jäsentä. Liite 1.

 1. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuotta 2004 varten.

Hyväksyttiin johtokunnan valmistelema toimintasuunnitelma. Liite 2.

 

 1. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2004.

Hyväksyttiin johtokunnan esittämä talousarvio. Varaudutaan jatkossa korvaamaan Victoria seuran käyttöön paremmin sopivalla veneellä. Uusia laitepaketteja ei hankita. Liite 3.

 

 1. Päätetään vuoden 2004 liittymis- ja jäsenmaksuista.

·        Liittymismaksu säilyy muuttumattomana ja on vuonna 2003 135€.

·        Jäsenmaksut vuodelle 2004: täysjäsen 60€, nuorisojäsen 30€ ja kannatusjäsenmaksu 25€. Jäsenmaksu ilman SUSL:n maksua on 40€. Tällöin on osoitettava kuuluvansa johonkin muuhun SUSL:n jäsenseuraan.

 

 1. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka nimetään myös kerhon puheenjohtajaksi.

Käytiin keskustelua puheenjohtajuuden kierrättämisestä jatkossa. Keskustelua käytiin rakentavassa hengessä ja tarkoituksena oli ehkäistä luottamustehtävissä aktiivisesti toimivien väsyminen. Keskustelun jälkeen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Markku Heiskari.

 

 1. Valitaan Johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.

Erovuorossa varsinaisista jäsenistä olivat Tiina Ervelius, Tapani Kemppainen ja Esa Vuoppola sekä varajäsenet Tuula Kangas-Saarela ja Ilkka Hassinen. Uusiksi jäseniksi äänestettiin: Esa Vuoppola, Jani Huhtamella ja Ilkka Hassinen. Varajäseniksi valittiin Tapani Kemppainen ja Juha Haapajärvi. Valinta suoritettiin lippuäänestykellä. Vanhoista jäsenistä jatkavat Marjo Rusanen, Jukka Pelttari ja Tommi Salminen.

 

 1. Toimitetaan kahden tilintarkastajan sekä heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaalit.

Valittiin vuoden 2004 tilintarkastajiksi Kari Ervelius ja Olavi Sariola ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen vastaavasti Tuula Ervelius ja Matti Vuolteenaho.

 

 1. Valitaan edustajat Urheilusukeltajain Liiton syyskokoukseen.

Kokous on Vantaalla 26.10.03. Kokous valtuutti johtokunnan valitsemaan sinne seuran edustajan. Jos sitä ei lähetetä seurasta niin johtokunta valtuutettiin päättämään mahdollisesti jonkun muun käyttämään seuran ääniä kokouksessa.

 

 1. Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat.

Muita asioita ei ole esitetty sääntöjen mukaisesti käsiteltäväksi yleiskokouksessa.