Syyskokous 9.10.2002

Mäkelininkatu 31, 5. krs, klo 18.00

 0.      Kokouksen avaus.

Markku Heiskari avasi kokouksen.

1.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Markku Heiskari ja sihteeriksi Liisa Törmäkangas.

2.      Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Kangas-Saarela ja Erkki Saarela, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokouksen olevan laillisesti ja sääntöjenmukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4.      Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.

Todettiin. Osanottajalista liitteenä 1.

5.      Hyväksytään toimintasuunnitelma vuotta 2003 varten.

Hyväksyttiin johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma. Liite 2

 6.      Päätetään vuoden 2003 liittymis- ja jäsenmaksuista.

·        Liittymismaksu säilyy muuttumattomana ja on vuonna 2003 135€. Syyskokouksen jälkeen seuraan liittyvät maksavat vain seuraavan vuoden jäsenmaksun.

·        Jäsenmaksuissa tehtiin pyöristyksiä: täysjäsen 60€, nuorisojäsen 30€ ja kannatusjäsenmaksu 25€. Jäsenmaksu ilman SUSL:n maksua on 38€, tällöin henkilön on oltava todistettavasti SUSL:n jäsen jonkun toisen seuran kautta. Liittymismaksua ei peritä nuorisojäseniltä.

7.      Hyväksytään talousarvio vuodelle 2003.

Hyväksyttiin johtokunnan esittämä talousarvio. Liite 3.

8.      Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka nimetään myös kerhon puheenjohtajaksi.

Valittiin yksimielisesti seuran ja johtokunnan puheenjohtajaksi Markku Heiskari.

 9.      Valitaan Johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.

Erovuorossa varsinaisista jäsenistä olivat Heikki Teppo, Juuso Mettälä ja Liisa Törmäkangas sekä varajäsenet Tuula Kangas-Saarela ja Lauri Pirttiaho. Uusiksi jäseniksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Marjo Rusanen, Tuula Kangas-Saarela, Tommi Salminen, Jukka Pelttari ja Ilkka Hassinen. Suoritettiin lippuäänestys, minkä tuloksena varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tommi Salminen, Marjo Rusanen ja Jukka Pelttari sekä varajäseniksi Tuula Kangas-Saarela ja Ilkka Hassinen. Vanhoista jäsenistä jatkavat Tiina Ervelius, Tapani Kemppainen ja Esa Vuoppola.

10.  Toimitetaan kahden tilintarkastajan sekä heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaalit.

Valittiin vuoden 2003 tilintarkastajiksi Kari Ervelius ja Matti Vuolteenaho ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen vastaavasti Tuula Ervelius ja Erkki Saarela.

11.  Valitaan edustajat Urheilusukeltajain Liiton syyskokoukseen.

Valittiin edustajaksi Markku Heiskari.

12.  Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat.

Muita asioita ei ole esitetty käsiteltäväksi määräajassa.