Syyskokous 2001

Mäkelininkatu 31, 5. krs, 9.10.2001 klo 18.00

 0.      Kokouksen avaus.

Markku Heiskari avasi kokouksen.

1.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Markku Heiskari ja sihteeriksi Liisa Törmäkangas.

2.      Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Ervelius ja Tapani Kemppainen jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokouksen olevan laillisesti ja sääntöjenmukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4.      Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.

Todettiin. Osanottajalista liitteenä 1.

5.      Hyväksytään toimintasuunnitelma vuotta 2002 varten.

Hyväksyttiin johtokunnan valmistelema toimintasuunnitelma muutoksin. Päätettiin lisätä maininta Nitrox-toiminnan ja -kaluston kehittämisestä ja mahdollisuudesta järjestää laitetekniikan SM-kisat kesällä 2002. Liite 2

6.      Hyväksytään talousarvio vuodelle 2002.

Hyväksyttiin talousarvio. Liite 3.

7.      Päätetään vuoden 2002 liittymis- ja jäsenmaksuista ja niiden maksamisajankohdasta.

·        Liittymismaksu vuonna 2002 on 135€. Jäsenmaksut palautuvat ennalleen: täysjäsen 58€, nuorisojäsen 20€ ja kannatusjäsenmaksu 25€. Jäsenmaksu ilman SUSL:n maksua on 38€, tällöin henkilön on oltava todistettavasti SUSL:n jäsen jonkun toisen seuran kautta. Liittymismaksua ei peritä nuorisojäseniltä.

·        Jäsenmaksun eräpäivä vuodelle 2002 on 15.1.2002.

8.      Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka nimetään myös kerhon puheenjohtajaksi.

Valittiin yksimielisesti Markku Heiskari.

9.      Valitaan Johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.

Erovuorossa varsinaisista jäsenistä olivat Matti Vuolteenaho, Tapani Kemppainen ja Esa Vuoppola, sekä varajäsenet Annukka Saarenpää ja Lauri Pirttiaho. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tiina Ervelius, Tapani Kemppainen ja Esa Vuoppola. Juuso Mettälä, Heikki Teppo ja Liisa Törmäkangas jatkavat. Varajäseniksi valittiin Lauri Pirttiaho ja Tuula Kangas-Saarela.

10.  Toimitetaan kahden tilintarkastajan sekä heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaalit.

Valittiin vuoden 2002 tilintarkastajiksi Kari Ervelius ja Matti Vuolteenaho ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen vastaavasti Tuula Ervelius ja Erkki Saarela.

11.  Valitaan edustajat Urheilusukeltajain Liiton syyskokoukseen.

Valittiin edustajaksi Matti Karppinen. Mikäli hän on estynyt lähtemään, valtuutetaan Pentti Parkkila käyttämään Oulun Vesimiesten äänet.

12.  Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat.

Johtokunnalle ei ole esitetty määräaikaan mennessä asioita käsiteltäväksi.