Oulun Vesimiehet ry

Johtokunnan kokous

Aika:               22.04.2009 klo 18:00

Paikka:           Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnä:      Jouni Herronen, Sini Heino, Rico (ilman äänivaltaa), Tommi Salminen, Markku Heiskari, Nico Heiskari (ilman äänivaltaa), Kaarina Jormalainen, Pasi Lassila, Venni Lassila (ilman äänivaltaa).

§ 1.           Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous avattiin 18:04 ja todettiin päätösvaltaiseksi.

§ 2.           Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Siirrettiin allekirjoitus seuraavaan kokoukseen.

§ 3.           Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena.

§ 4.           Veneasiat.

Nykyisessä laituripaikassa olot ovat seuran osalta huonontuneet viime vuosina ja Victorian laituripaikan siirrosta on keskusteltu. Vaihtoehtoisia paikkoja voisivat olla Kello ja Varjakka. Päätettiin valtuuttaa Markku kyselemään laituripaikkaa Kellosta ja varaamaan sellainen, mikäli paikka löytyy ja ehdot/kulut ovat suunnilleen nykyistä paikkaa vastaavat tai paremmat. Kakkosvaihtoehtona on nykyisen paikan säilyttäminen ja kolmantena Varjakka.

Victorialla on parhaillaan tekeillä kunnostusta venevastaavan toimesta.

Venevastaava hoitanee vesillelaskun ajanvarauksen ja organisoinnin. Varmistetaan tämä vielä venevastaavalta.

Venerannan vartiovuorot varataan kunhan mahdollinen laituripaikan vaihto saadaan selvitettyä.

Välitetään venevastaavalle tiedoksi että venerannassa järjestettävä tilaisuus sammutinhuoltoon kannattaa käyttää hyväksi ja veneen katsastus pitäisi muistaa organisoida.

Ponttoonivene on menossa Matille hitsattavaksi.

§ 5.           Verkkosivujen mainokset

Sukellustarvike on lopettanut mainossopimuksen ja mainos on poistettu. Auvo jatkaa mainostusta. Laskut mainoksista on lähetetty.

§ 6.           Koulutusasiat

Päätettiin Blenderikurssin hinnaksi 140eur, sisältäen kortituksen. Tämä on käytännössä omakustannehinta kun sillä lasketaan katettavaksi blenderikouluttajien kouluttaminen ja sekoituskalustohankinnat järkevässä ajassa. Pasi selvittää paljonko blenderikurssikäyttöön soveltuva happipiiska tällä hetkellä maksaa ja sen jälkeen päätettäneen piiskan hankinnasta. Hintaoletus on n. 500eur.

Juha on esittänyt idean P1-kurssin järjestämisestä alkusyksyllä. Johtokunnan puolesta kurssin voi pitää mikäli innokkaita kouluttajia löytyy. Aikataulut olisi syytä saada sovittua mahdollisimman pian jotta kurssien kyselijöille voidaan ilmoittaa päivämäärät. Kurssilaisille on syytä jatkossa suositella oman märkäpuvun hankkimista avovesisukelluksia varten, koska märkäpukulistalta ei välttämättä löydy lainattavia/vuokrattavia pukuja kaikille.

§ 7.           Leirit

Norjan leirien järjestelyt ovat kunnossa.

Kattilankallan, Hossan, Kaivosleirin ja Syysleirin järjestäjiksi kaavailtiin muutamia luottohenkilöitä. Jouni kyselee heiltä suostumuksia ja tarvittaessa laittaa sähköpostilistalle kyselyä järjestäjistä.

Kevätleirien (2kpl) majoitustilat on varattu jo hyvissä ajoin.

§ 8.           Kompressoritilanne

Jarmo on lupautunut jatkamaan kompressorivastaavana. On ollut puhetta huoltosetin hankkimisesta vanhimpaan marineriin. Pasi selvittää hintaa.

Jakotukin osat on tilattu, tilausvahvistusta odotellaan.

Suunnitelmissa on rakennella kompressoreihin kunnolliset astiat vedenerottimien perään, samaan tapaan kuin on uudessa bensamarinerissa. Mika Kärki on osoittanut aktiivisuutta asian suhteen.

Nitroksilaitteistoa varten on hankittu virtausrajoitin.

Päätettiin laittaa tilaukseen tuntimittari uutta bensamarineria varten. Pasi hoitaa tilauksen.

§ 9.           Liiton kevätkokouksen kuulumiset.

Markus kävi seuran valtuuttamana edustajana ottamassa osaa kokoukseen ja kirjoitteli siitä raporttia. Raportti liitteenä.

§ 10.       Seuraavan hallikauden vuorojen varaus.

Hakemukset on toimitettu Liikuntavirastoon.

§ 11.       Kaupungin avustusten haku 11.5. mennessä.

Jouni ja Tommi hoitavat avustushakemukset kuntoon.

§ 12.       Seuran toimintaohje (turvallisuusasiakirja).

Markus on perehtymässä tähän ja muotoilee luonnosta johtokunnalle.

§ 13.       Messin avaimet ja päivystykset.

Kari lienee luopumassa avaimestaan. Markus on ollut kiinnostunut ottamaan avaimen vastaan. Kaarina tekee päivystyslistan tulevalle kaudelle.

§ 14.       Ilmoitusasiat.

Ei ilmoitusasioita.

§ 15.       Muut esille tulevat asiat (<1 minuutti).

Ei muita esilletulevia asioita.

§ 16.       Puuhapisteet:

Päivämäärä

Kuvaus

Vastuuhenkilö

Tilanne

30.8.2007

Sähkökompuran jakotukki ja bensa-marinerin painemittari.

Pasi Lassila, Jarmo Pätsi, Jukka Rauman

Kesken. Jakotukin osat tilauksessa.

13.3.2008

Messin lisätilan hyllytarvikkeiden ja ikkunan raudoitustarvikkeiden selvittely. Naulakot Raksilaan.

Petteri Keränen

Kesken. Petteri organisoi Messitalkoot. Naulakot hoidettu.

04.12.2008

Juuson NAUI-kortin uusintakuviot.

Tommi Salminen

Kesken. Liitosta luvattu lähettää tarvittavat materiaalit.

09.01.2008

Nuorisotoiminnan vetäjän rekrytointia.

Jouni Herronen

Kesken.

09.01.2008

Ponttoonovenevastaavan kysely.

Markku Heiskari

Kesken.

09.01.2008

Kompuravastaavan varmistus.

Pasi Lassila

Kesken.

09.01.2008

Pohjoisen kohteiden selvittely Helatorstain Norjaa varten.

Pasi Lassila

Kesken.

04.02.2009

Trailerikärryn katsastus.

Vastuuhenkilö puuttuu.

Kesken.

22.04.2009

Victorian laituripaikka

Markku Heiskari

Uusi.

22.04.2009

Victorian vesillelaskun organisointi.

??

Uusi.

22.04.2009

Victorian ja palosammuttimen katsastus.

??

Uusi.

22.04.2009

Happipiiska ja bensamarinerin tuntimittari.

Pasi Lassila

Uusi.

22.04.2009

Leirijärjestäjien kysely

Jouni Herronen

Uusi.

22.04.2009

Kaupungin avustushakemukset

Jouni Herronen, Tommi Salminen

Uusi.

 

§ 17.       Seuraava kokous.

Seuraava kokous Messillä 13.5. klo 18:00.

 

§ 18.       Kokouksen päättäminen.

Päätettiin kokous 20:15.

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

 

__________________________                  __________________________

Oulussa ____.____._______

Liite: Terveiset liiton kevätkokouksesta.

 

 

Terveiset liiton kevätkokouksesta

 

Olin kevätkokousedustajana Kotkassa Merikeskus Vellamossa 18.4. Ohjelmaan kuului museokierros kevätkokouksen lisäksi. Museo on käymisenarvoinen paikka. Läsnä oli edustajia 19 seurasta 344 ääntä. Pohjoissuomen seuroista ei ollut minun lisäkseni ketään muuta edustajaa. Kokous oli yksimielinen eikä esityslistan rutiineista poikkeavia asioita tullut esille.

Matti Anttilan pohjustuspuheenvuorosta ja kokouksesta lyhyesti:

Liiton strategia: "Sukeltaja keskipisteessä" vaikuttaa hyvältä. Liitto sukelluksen ja muiden vesilajien parhaaksi asijantuntijaksi Suomessa.

Toiminnan painopisteenä on nyt:
- materiaalintuotanto: liitto pyrkii saamaan tekijänoikeuksiltaan oman kattavan materiaalin sukelluskoulutukseen. (kokouksessa ei kerrottu taustoja, mutta ilmeisesti Sukeltaja-kirjan tekijänoikeudet ovat yksityishenkilöiden hallussa - Timo Vikman, Pekka Mattila (c)
- nuorten aktivointi sukellustoimintaan
- sähköisen viestinnän kehittäminen: web-sivu ja sportti-rekisteri yhdistetään samaan sivustoon

Koulutus:
- jatkokursseja ja sisältöjä kehitetään
- gas blender koulutusta tukesin määräyksistä johtuen
- kurssimateriaali uudistetaan 2v. sisällä: iso työmäärä, rahallista tukea haetaan mm. OPM:ltä ja mahdollisesti perustetaan työryhmiä, johon kaivataan vapaehtoisia

Näkyvyys:
- A-lippukampanja, veneilijöiden tiedottaminen sen käytöstä ja merkityksestä
- Sukeltajaliitto on Face-bookissa, johon sukeltajien toivotaan liittyvän
- Sukeltajalehti, kehoitettiin tekemään juttuja lehteen

Ajankohtaista:
- seurojen tilannetta luotaava tutkimushanke aloitettu, lomakkeet tullaan lähettämään seuroille lähiaikoina
- vakuutus kysely: aikomus neuvotella sukeltajan vakuutusten ehdot uusiksi
- ympäristönsuojelu: koulutusta tulossa havainnointiin ja tiedonkeruuseen
- aktiivit mukaan liiton tehtäviin: valiokunnat, hallitustyöskentely
- palkitseminen ja motivointi: syyskokouksessa palkitaan vuoden parhaita ja muita toiminaassa seurojen toiminassa merittävää työtä tehneitä
-sääntömuutokset: sanamuodot päätetään tulevassa syyskokouksessa, takoitus muuttaa useita sääntökohtia ajanmukaisiksi
-Mainittiin mm. ICE koodista. Eli puhelimeen voi tallentaa ICE liitteen läheisen henkilön nimen eteen, johon voi ottaa soittaa jos tarvitsee ko. hekilön terveydentilasta tietoja tai ilmoittaa onnettomuudesta tms.

Ehdollepanotoimikunnasta:
Pohjoissuomesta ei tullut ehdollepanotoimikuntaan jäsentä. Itse en ilmoittautunut vapaa-ehtoisena. Kuitenkin jos meidän seurasta tai muista pohjoissuomen seuroista olisi varteenotettavia henkilöitä liiton tehtäviin, olisi hyvä jo hyvissä ajoin ennen syyskokousta oltava yhteydessä valittuihin ehdollepanotoimikunnan jäseniin, jotta edustus saataisiin. Liitto kaipaa aktiiveja ja samalla liiton vaikuttavuus pohjoissuomen seuratasolla paranisi.

Joensuussa syyskokous, paikallisen seuran vuosijuhlat samalla.

Terveisin, Markus Riihimäki