Oulun Vesimiehet ry

Johtokunnan kokous

Aika:               18.03.2009 klo 17:00

Paikka:           Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnä:      Jouni Herronen, Tommi Lydman, Kaarina Jormalainen, Tommi Salminen.

§ 1.           Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous avattiin 17:00 ja todettiin päätösvaltaiseksi.

§ 2.           Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

§ 3.           Esityslistan hyväksyminen.

Esityslistalla ainoastaan kevätkokouksen asioiden käsittely.

§ 4.           Kevätkokousasiat.

Käytiin läpi tilipäätösasioita sekä toimintakertomus. Päätettiin esittää tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttäväksi yleiskokoukselle (liite).

§ 5.           Ilmoitusasiat.

Ei ilmoitusasioita.

§ 6.           Muut esille tulevat asiat (<1 minuutti).

Ei muita esilletulevia asioita.

§ 7.           Puuhapisteet:

Puuhapistelistaan ei tehty muutoksia.

§ 8.           Seuraava kokous.

Seuraava kokous kutsutaan koolle erikseen.

§ 9.           Kokouksen päättäminen.

Päätettiin kokous 18:00.

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

 

__________________________                  __________________________

Oulussa ____.____._______