Oulun Vesimiehet ry

Johtokunnan kokous

Aika:               13.03.2008 klo 19:00

Paikka:           Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnä:      Jouni Herronen, Petteri Keränen, Tommi Salminen, Kaarina Jormalainen, Juuso Mettälä, Pasi Lassila, Erkki Saarela, Markku Heiskari. JK:n ulkopuolelta: Nico Heiskari

§ 1.           Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous avattiin 19:05 ja todettiin päätösvaltaiseksi.

§ 2.           Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

§ 3.           Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin allaolevankaltaisena.

§ 4.           Kompressorin hankinta.

Selvityksessä on päädytty Bauerin 250l/min tuottavaan polttomoottorimalliin, jonka hinta olisi 9500eur ilman automaattista vedenerottimien tyhjennysjärjestelmää ja 11250eur tyhjennysjärjestelmän kanssa. Hintaan tulee lisäksi rahtikulut. Päätettiin hankkia kyseinen kompressori ja purkaa veneen uusimista silmälläpitäen tehty investointivaraus kompressorin hankinnan rahoittamiseksi. Automaattivedenerotuksen hankinnasta päätetään sähköpostitse kunhan on selvitetty tarkemmin sen ominaisuudet sekä tarkistettu kassavarannon riittäminen sen hankintaan. Selvitetään ainakin onnistuuko automaattivedenerotuksen lisääminen koneeseen jälkikäteen. Vedenerotuksen toimintaan liittyen selvitetään myös onko kyseisessä kompressorissa mahdollisuus 200bar ja 300bar täyttöön samanaikaisesti tai 200bar ja 300bar pullojen vaihtamiseen täytön aikana kompressoria sammuttamatta. Pasi selvittää koneen ominaisuuksia ja Markku tarkistaa talouspuolen.

§ 5.           Kevätkokouksen ohjelma.

Mikäli sääntömuutosehdotus hyväksytään, päätettiin esittää yleiskokoukselle seuran virallisiksi tiedotuskanaviksi seuran www-sivuja (vesimiehet.fi), sekä seuran sähköpostilistaa (ovm@vesimiehet.fi). Näiden lisäksi voidaan harkinnan mukaan lähettää paperitiedotteita.

Tommi laatii vedoksen esityslistasta.

§ 6.           Talousasiat.

Jäsenmaksuja on tullut tähän mennessä n. 6500-7000eur. Laskutuksen ja kirjanpidon hoitamista voisi mahdollisesti helpottaa ohjelmistojen uusimisella. Markku selvittää tarjolla olevan ohjelmiston ominaisuuksia ja hintaa.

§ 7.           Kaasulaskutus 2007.

Tommi laskee täyttövihoista kaasumäärät ja toimittaa tiedot Markulle laskutusta varten.

§ 8.           OVM-tarrojen hankinta.

Päätettiin hankkia tarroja. Tarkempi koko, näkö ja määrä päätetään myöhemmin. Juuso lupasi piirrellä seuran heraldisesta logosta vektorimuotoisen version.

§ 9.           Koulutusasiat.

Hyväksyttiin P1-kurssin budjetti Juuson esityksen mukaisena. Budjetin loppusumma +1574eur (8 kurssilaista). Budjetissa oli huomioitu koulutustoimintaan osallistuvien kilomterikorvaukset. Korvauksia myönnetään niille, jotka niitä haluavat hakea, seuraavasti:

- Allastreeneistä: 5 eur/vuoro

- Avovesileiri Rokualla: 30 eur/auto, jos kyydissä vähintään kaksi (2) kouluttajaa. 15 eur/auto, jos kouluttaja ajelee yksin.

- Muut P1-kurssiin liittyvät ajot: 0,2 eur/km.

Kilometrikorvaukset merkitään erilliselle matkalaskulle ja ne hyväksytetään ensin kurssin vastuukoluttajalla, jonka jälkeen ne menevät taloudenhoitajalle. Matkalaskun liitteenä tulee olla koulutuspäiväkirja.

Todettiin että korvauksia on edellisten kurssien aikana haettu varsin vähän.

Tämän kohdan käsittelyn jälkeen Jouni, Markku ja Nico poistuivat kokouksesta muihin puuhiin. Petteri siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi.

§ 10.       Messin lisätila.

Lisätila on käytössä ja avaimia on teetetty avaimenhaltijoille. Vuokra on alkanut juosta maaliskuun alusta. Tilaan pitäisi rakennella hyllyjä ja ikkunoihin suunniteltiin jonkinlaisia kaltereita. Petteri selvittää hylly- ja kalteriasioita.

§ 11.       JääNalle 2008.

Järjestelyt kunnossa. Yöpyjiä on toistaiseksi ilmoittautunut vähän, mutta päiväkävijöitä paljon.

§ 12.       Muut leirit.

Pasi on kysellyt kesän norjanleirin majoitusta Bodön suunnalta.

§ 13.       P1-kurssin tilannekatsaus.

Kurssi on alkanut. Seuran tietokone ei lähde käyntiin, opetusmateriaalia on näytetty kouluttajien omilla koneilla. Juuso kyselee sähköpostilistalla löytyisikö joltakulta innokkuutta korjaustoimiin tai joutilasta konetta seuralle hankittavaksi.

Kurssia edeltäneessä varustetarkastuksessa huomattiin että yksi liivi on rikki ja korjauskelvottomassa kunnossa ja yksi vanhemmista regupaketeista huollon/säädön/vaihdon tarpeessa. Päätettiin ostaa kolme uutta liiviä (2kpl L, 1kpl XL). Regupaketti päätettiin huoltaa tai vaihtaa uuteen. Pasi hoitaa näiden hankintoja.

Todettiin että Tommi hankki seuralle ennen kurssin alkua kolmet uudet maskit+snorkkelit.

§ 14.       Norppatilanne.

Ei norppaihmisiä paikalla.

§ 15.       Ilmoitusasiat.

Ei ilmoitusasioita.

§ 16.       Muut esille tulevat asiat (<1 minuutti).

Ei muita asioita.

 

§ 17.       Seuraava kokous.

Seuraava kokous 3.4.2008 klo 19 Messillä.

 

§ 18.       Puuhapisteet:

 

Päivämäärä

Kuvaus

Vastuuhenkilö

Tilanne

30.8.2007

Uusien kompressorien hintojen ja ominaisuuksien selvittely.

Pasi Lassila

Tehty.

30.8.2007

Sähkökompuran jakotukki ja bensa-marinerin painemittari.

Jukka Rauman, Pasi Lassila, Jarmo Pätsi

Kesken.

30.8.2007

Messin lisätilojen vuokrauskuviot.

Markku Heiskari

Tehty.

30.8.2007

Sijaishallivuorosta sopiminen Raatin remontin aikana.

Jouni Herronen, Markku Heiskari

Kesken.

29.11.2007

Vapaiden Messiavainten kysely.

Jouni Herronen

Kesken.

10.01.2008

Pohjois-Suomen laitesukelluskouluttajakurssin järjestämisen kysely liitosta.

Jouni Herronen

Kysellään osallistujia Pohjois-Suomen seuroista.

07.02.2008

Pienen muoviveneen moottorin myynti.

Markku Heiskari

Moottorin myyntiä jatketaan keväällä veneilysesongin alkaessa.

07.02.2008

Onko seuran ja liiton vakuutuksissa päällekkäisyyksiä? Esim. vastuuvakuutukset.

Markku Heiskari

Tehty.

13.3.2008

Kompressoriehdokkaan ominaisuuksien selvittelyä. 200/300bar vaihto ”lennossa” ja automaattivedenerotin.

Pasi Lassila

Uusi.

13.3.2008

Kestääkö talous automaattivedenerottimien hankinnan?

Markku Heiskari

Uusi.

13.3.2008

Taloushallintaohjelmiston ominaisuudet/hinta.

Markku Heiskari

Uusi.

13.3.2008

Kaasulaskutus 2007.

Tommi Salminen
Markku Heiskari

Uusi.

13.3.2008

Messin lisätilan hyllytarvikkeiden ja ikkunan raudoitustarvikkeiden selvittely.

Petteri Keränen

Uusi.

13.3.2008

Messin tietokoneen korjaajan tai ”uuden” koneen kysely.

Juuso Mettälä

Uusi.

13.3.2008

Yhden regusetin uusinta/huolto ja kolmen liivin hankinta (2 x L, 1 x XL)

Pasi Lassila

Uusi.

13.3.2008

Kevätkokouksen esityslista.

Tommi Salminen

Uusi.

 

§ 19.       Kokouksen päättäminen.

Päätettiin kokous 20:35.

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

 

__________________________                  __________________________

Oulussa ____.____._______