Oulun Vesimiehet ry

Johtokunnan kokous

Aika:               29.11.2007 klo 18:30

Paikka:           Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnä:      Jouni Herronen, Tommi Salminen, Pekka Mattila, Pasi Lassila, Juha Haapajärvi, JK:n ulkopuolelta: Janni Hongell, Markus Riihimäki

§ 1.           Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous avattiin klo 18:30 ja se todettiin päätösvaltaiseksi.

§ 2.           Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

§ 3.           Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin allaolevan kaltaisena.

§ 4.           Uppopallo

Uppopalloilijat ovat esittäneet kiinnostuksensa liittyä Vesimiehiin ja alkaa kehittämään Oululaista uppopalloilua. Päätettiin että uppopalloilijat ovat tervetulleita liittymään seuraan ja olemassaolevista jäsenluokista kannatusjäsenluokka (25€/v) olisi uppopalloilijoille luultavasti sopivin. Myös täysjäseneksi voi halutessaan liittyä. Uppopalloilijat ovat hankkineet korit omakustanteisesti, mutta tarvetta olisi vielä lakkisarjalle ja parille pallolle. Päätettiin harkita lakkisarjan ja pallojen kustantamista seuran toimesta kun niiden hinnat ovat selvillä. Janni ja Markus selvittävät hintoja.

Lisätään uimahallivuoroja koskevaan puuhapisteeseen myös hallivuoron selvittely uppopalloa varten. Tommi lisää seuran sivuille infosivun uppopallosta. Janni alkaa toimia uppopallovastaavana.

§ 5.           Sähköpostilistan vaihto

Jatkoa päätöksiin §9 08.06.2006 ja §10 30.08.2007. Päätettiin siirtää seuran sähköpostilista Yahoosta Kapsiin listan toimivuuden parantamiseksi. Juha lupautui toimimaan organisaattorina tämän suhteen. Siirron ajankohdaksi suunniteltiin tammikuuta. Jouni laittaa siirrosta tiedotteen sähköpostilistalle. Uuden sähköpostilistan moderaattorille (Markus Haataja) päätettiin antaa oikeus seuran jäsenrekisterin lukemiseen uuden sähköpostilistan käyttöönottoa varten.

§ 6.           Petterin avain

Päätettiin luovuttaa Petteri Keräselle sekä Messi- että kalustoavaimet. Messin avaimen luovuttaminen edellyttää että joku olemassaolevista avaimenhaltijoista luopuu avaimestaan. Jouni selvittää kenen avain olisi joutilaana. Avainasioiden ollessa esillä Tommi kyselee Juusolta listaa kalustoavainten haltijoista.

§ 7.           Kaarinan lähikouluttajakurssi

Lähikouluttajakurssille saatiin alkuperäisen listan lisäksi Kaarina Jormalainen. Päätettiin hyväksyä Kaarinan kortitus samoin kuin muidenkin lähikouluttajakurssilaisten.

§ 8.           P1-budjetti

Juuso lähetti budjettiesityksen syksyn (jatkuu vuodenvaihteen yli) P1-kurssista. Hyväksyttiin budjetti esityksen mukaisena. Kurssilla 4 oppilasta ja tuotto 462€.

§ 9.           Leirikalenteri 2008

Päätettiin alustavasti seuraavat leiripäivämäärät:

29.-30.3. JääNalle
1.-4.5.   Helatorstain Norjanleiri
23.-25.5. P1-avovesileiri/Kevätleiri
5.-12.7. Norjanleiri
1.-3.8. Kattilankalla
29.-31.8. Hossa/Manamansalo
19.-21.9. Kaivosleiri
17.-19.10 Syysleiri
15.11. Pikkujoulu

§ 10.       Ilmoitusasiat.

Markku oli lähettänyt taloudenhoitajan ominaisuudessa ilmoituksen että seuran likviditeettitilanne on hyvä ja että lähikouluttajakurssin, samoin kuin Kari Meriläisen snorkkelisukelluskouluttajakurssin (vuodelle 2008), kulut on maksettu Sukeltajaliittoon.

§ 11.       Muut esille tulevat asiat (<1 minuutti).

- Erkiltä oli tullut viesti että EA-välineet on päivitetty annetun budjetin puitteissa. Mahdollisesti olisi tarvetta vielä saksien, joidenkin lääkkeiden ja paremman happiregun sovituskappaleen hankkimiselle. Näiden kulut mahdollisesti n. 100€. Päätettiin hyväksyä hankinnat.

- Jäsenrekisteriä alkaa jatkossa hoitamaan Sini Heino.

- Neljän Woikosken pullon sopimus on loppunut tai loppumaisillaan. Tommi palauttaa pullot Woikoskelle ja sopimukset uusitaan kunhan kaasupoolikuviot saadaan selvitettyä.

§ 12.       Seuraava kokous.

Seuraava kokous kutsutaan erikseen koolle.

§ 13.       Puuhapisteet:

Päivämäärä

Kuvaus

Vastuuhenkilö

Tilanne

30.8.2007

Uusien kompressorien hintojen ja ominaisuuksien selvittely.

Pasi Lassila

Esitys seuraavan normaalikokouksen esityslistalle. (lupaavin vaihtoehto tullee olemaan 250l tuotolla, hinta 8-8,5K€.)

30.8.2007

Sähkökompuran jakotukki ja bensa-marinerin painemittari.

Jukka Rauman, Pasi Lassila, Jarmo Pätsi

Kesken.

30.8.2007

Pienen muoviveneen myynti.

Markku Heiskari

Vene myyty, jatketaan moottorin myyntiä keväällä veneilysesongin alkaessa.

30.8.2007

Messin lisätilojen vuokrauskuviot.

Markku Heiskari

Sovittu periaatteellisella tasolla, mutta tila vapautunee vasta kevättalvella.

30.8.2007

Sijaishallivuorosta sopiminen Raatin remontin aikana.

Jouni Herronen, Markku Heiskari

Kesken.

13.9.2007

Ensiapuvälineiden uusinta

Erkki Saarela

Välineet pääosin päivitetty. Mahdollisesti vielä hankintoja tulossa [29.11.2007 §11].

29.11.2007

Sähköpostilistan vaihdon organisointi.

Juha Haapajärvi

Uusi.

29.11.2007

Tiedotus sähköpostilistan vaihdosta.

Jouni Herronen

Uusi.

29.11.2007

Kalustoavainlistan kysely.

Tommi Salminen

Uusi.

29.11.2007

Vapaiden Messiavainten kysely.

Jouni Herronen

Uusi.

29.11.2007

Woikosken pullojen (4kpl) palautus.

Tommi Salminen

Uusi.

 

§ 14.       Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous 20:10.

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

 

__________________________                  __________________________

Oulussa ____.____._______