Oulun Vesimiehet ry

Johtokunnan kokous

Aika:               03.10.2007 klo 17:00 + sähköpostikeskustelu

Paikka:           Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnä:      Jouni Herronen, Tommi Salminen, Juha Haapajärvi, JK:n ulkopuolelta: Juuso Mettälä

§ 1.           Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous avattiin 17:07 ja todettiin että se ei ole päätösvaltainen. Päätettiin kuitenkin pitää kokous ja hyväksyttää tehdyt päätökset johtokunnalla sähköpostitse.

§ 2.           Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei saatu allekirjoitettua, koska paikalla ei ollut kahta henkilöä, jotka olisivat olleet paikalla myös edellisessä kokouksessa.

§ 3.           Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin allaolevan kaltaisena.

§ 4.           Koulutusasiat

Juusolle on ilmoittautunut kuusi lähikouluttajakurssista kiinnostunutta henkilöä. Päätettiin hyväksyä seuran kustantamalle kurssille näistä kaikki, jotka ovat valmiita toimimaan kouluttajina seuran kursseilla. Juuso keskustelee asiasta ilmoittautuneiden kanssa. Riittävänä panostuksena voidaan pitää osallistumista vähintään 20:lle allaskoulutuskerralle ja 8:lle avovesikoulutuspäivälle. Tämä vastaa osallistumista kahden talven P1-kurssien harjoituskerroille.

Juuso on hankkinut PADIn Rescue Diver DVD:n. Päätettiin että seura maksaa DVD:n ja että se lisätään seuran kirjastoon.

 

§ 5.           Pohjois-Suomen sukelluskouluttajapäivä Oulussa 27.10.2007, klo: 11.30-17.30

Kokouksessa päätettiin kustantaa osallistuminen koulutusvastaavalle sekä puheenjohtajalle. Sähköpostikeskustelussa päätettiin laajentaa tämä koskemaan koulutustoiminnassa, hallinnollisissa tehtävissä sekä leirijärjestelyissä seuran hyväksi töitä tehneitä henkilöitä.

§ 6.           Tilintarkastajat

Päätettiin pohtia tilintarkastaja-asioita yleiskokouksessa.

§ 7.           Ilmoitusasiat.

Ei ilmoitusasioita.

§ 8.           Muut esille tulevat asiat (<1 minuutti).

Todettiin että johtokunta tukee täysin Erkin puuhaamaa ensiapukurssia:

OYS:n Vaparin uimajaoston sukeltajat järjestävät Oulun Vesimiesten kanssa sukeltamiseen sovelletun ensiavun peruskurssin, joka vastaa SPR:n EA 1, 16t.

Kurssi pidetään kahtena viikonloppuna marraskuussa 10-11. ja 17-18.11. OYS:n tiloissa.

§ 9.           Seuraava kokous.

Seuraava kokous pidetään 18.10. klo 19:00 Messillä.

§ 10.       Puuhapisteet:

Päivämäärä

Kuvaus

Vastuuhenkilö

Tilanne

01.02.2007

Täyttöpaikan katsastus.

Jarmo Pätsi

Kesken.

30.8.2007

30v-juhlan mahdollinen päivämäärämuutos ja liiton huomionosoitukset.

Jouni Herronen

Päivämäärämuutos ei mahdollinen, huomionosoitukset kesken.

30.8.2007

Uusien kompressorien hintojen ja ominaisuuksien selvittely.

Pasi Lassila

Esitys seuraavan normaalikokouksen esityslistalle.

30.8.2007

Sähkökompuran jakotukki ja bensa-marinerin painemittari.

Jukka Rauman, Pasi Lassila, Jarmo Pätsi

Kesken.

30.8.2007

Pienen muoviveneen myynti.

Markku Heiskari

Vene myyty, moottori vielä myymättä.

30.8.2007

Messin lisätilojen vuokrauskuviot.

Markku Heiskari

Vuokranantajaan oltu yhteydessä. Kesken.

30.8.2007

Sijaishallivuorosta sopiminen Raatin remontin aikana.

Jouni Herronen, Markku Heiskari

Kesken.

13.9.2007

Tarkistetaan että syyskokouksen kutsu lähtee ajallaan

Jouni Herronen

Tehty.

13.9.2007

Victorian noston organisointi

Jouni Herronen

Kesken.

13.9.2007

Ensiapuvälineiden uusinta

Erkki Saarela

Kesken.

 

§ 1.           Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous 17:27.

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

 

__________________________                  __________________________

Oulussa ____.____._______