Oulun Vesimiehet ry

Johtokunnan kokous

Aika:               13.09.2007 klo 19:00

Paikka:           Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnä:          Jouni Herronen, Erkki Saarela, Pasi Lassila, Pekka Mattila, Markku Heiskari, Pekka Mattila JK:n ulkopuolelta: Nico Heiskari

§ 1.           Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous avattiin 19:13 ja todettiin päätösvaltaiseksi.

§ 2.           Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirja allekirjoitettiin.

§ 3.           Esityslistan hyväksyminen.

Esityslistalle otettiin allaolevat kohdat.

§ 4.           Syyskokousasiat

Kutsu OK. Tarkistetaan että lähtee ajallaan. AP Jouni

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin Tommin luonnoksen mukaisesti.

Talousarvio.

Huomioidaan kompressorin uusiminen ja mahdollinen tilavuokran nousu

Markku tarkistaa kurssitoiminnan suunnitelmat Juusolta

Talousarvio käsitellään sähköpostitse ja tarvittaessa puhelimitse tai kokouksella

Jäsenmaksut ja liittymismaksut pyritään pitämään ennallaan

Esitetään että syyskokous valtuuttaa johtokunnan valitsemaan liittokokouksen edustajat

§ 5.           Markun Gas blender –kurssi

Keskusteltiin onko Markun gas blender kurssihyväksyntä vuodelta 2003 vielä voimassa (vrt. Johtokunnan pöytäkirjat 4.6.2003 §3, 18.9.2003 § 5 ja 11.11.2003: § 11). Todettiin että tilanne on muuttunut päätöksentekohetkestä merkittävästi. Seuralla ei ole tällä hetkellä toimivaa Nitroxin valmistusjärjestelmää ja gas blendereitä on tarpeeseen nähden riittävästi. Vanha hyväksyntä ei ole enää voimassa. Tilannetta voidaan harkita uudelleen jos/kun seuralle saadaan Nitroxin valmistusjärjestelmä.

§ 6.           Victorian nosto

Victorian nosto tapahtuu lauantaina 6.10 samassa yhteydessä syyshuoltotalkoot Jouni kutsuu ja varmistaa paikalle kipparin

§ 7.           EA välineiden uusiminen

Ensiapuvälineille hankittava vesitiiviit laatikot ja välineiden kunto tarkistettava ja tarvittaessa uusittava. Kustannusarvio 150€ AP Erkki Saarela

§ 8.           Ilmoitusasiat.

Ei ilmoitusasioita.

§ 9.           Muut esille tulevat asiat (<1 minuutti).

Ei muita asioita.

§ 10.       Seuraava kokous.

Seuraava kokous 3.10. klo. 17:00 (Ennen syyskokousta).

 

§ 11.    Puuhapisteet

Päivämäärä

Kuvaus

Vastuuhenkilö

Tilanne

01.02.2007

Täyttöpaikan katsastus.

Jarmo Pätsi

Kesken.

12.04.2007

Ötökkäkurssi.

Erkki Saarela

Pidetty.

23.05.2007

Meripelastusseuran vuosimaksupohjaisen pelastuspalvelun hankinnan kannattavuuden selvittely.

Juha Haapajärvi

Keskeytetty. Sopimus tarkoitettu yksityishenkilöille

30.8.2007

30v-juhlan mahdollinen päivämäärämuutos ja liiton huomionosoitukset.

Jouni Herronen

Päivämäärämuutos ei mahdollinen, huomionosoitukset kesken.

30.8.2007

Tiedot annetuista huomionosoituksista Jounille.

Markku Heiskari

Tehty.

30.8.2007

Syyskokouksen esityslista.

Tommi Salminen

Tehty.

30.8.2007

Uusien kompressorien hintojen ja ominaisuuksien selvittely.

Pasi Lassila

Esitys seuraavan normaalikokouksen esityslistalle

30.8.2007

Sähkökompuran jakotukki ja bensa-marinerin painemittari.

Jukka Rauman, Pasi Lassila, Jarmo Pätsi

Kesken.

30.8.2007

Pienen muoviveneen myynti.

Markku Heiskari

Tarjouspyynnöt lähetetty postituslistalle.

30.8.2007

Tiedotus Messin piha-alueella liikkumisesta.

Tommi Salminen

Tehty.

30.8.2007

Messin lisätilojen vuokrauskuviot.

Markku Heiskari

Kesken.

30.8.2007

Sijaishallivuorosta sopiminen Raatin remontin aikana.

Jouni Herronen, Markku Heiskari

Kesken.

30.8.2007

Vuoden 2008 toimintasuunnitelma syyskokousta varten.

Tommi Salminen

Tehty.

13.9.2007

Tarkistetaan että syyskokouksen kutsu lähtee ajallaan

Jouni Herronen

Uusi

13.9.2007

Victorian noston organisointi

Jouni Herronen

Uusi

13.9.2007

Ensiapuvälineiden uusinta

Erkki Saarela

Uusi

 

§ 12.       Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous 20:18.

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

 

__________________________                  __________________________

Oulussa ____.____._______