Oulun Vesimiehet ry

Johtokunnan kokous

Aika:               08.03.2007 klo 18:00

Paikka:           Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnäolijat:   Jouni Herronen, Tommi Salminen, Erkki Saarela, Pekka Mattila

§ 1.           Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:17 ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

§ 2.           Esityslistan hyväksyminen.

Lisättiin esityslistalle kohdat: Seuratuotteiden hankinta, Hailuodon sukellustyötarjous, Jäänalle-leirin seuran ulkopuoliset osallistujat, Advanced Diving Accident Life Support –kurssi, PoPLi:n koulutukset.

§ 3.           Kauden 2006 tilinpäätös

Käytiin läpi taloudenhoitajan esitys. Esityksestä ei löytynyt huomautettavaa. Tilikauden alijäämä 259,10€ esitetään kirjattavaksi edellisten tilikausien voitto/tappio –tilille.

§ 4.           Tapahtumakalenteri 2007

Kevätkokouskutsut

Kutsujen täytyy olla jäsenillä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Tommi ottaa asian hoitaakseen. Suunniteltiin seuran sääntöjen katselmointia ja päivittämistä. Keskusteltiin että ainakin edustajat liiton kokoukseen voisi yleiskokouksen sijaan valita seuran johtokunta, jotta saataisiin tehtyä edustajapäätökset joustavammin. Sääntömuutokset vaativat asian käsittelyn kahdessa peräkkäisessä yleiskokouksessa.

Norjan kesäleiri

Leirin järjestäjä puuttuu edelleen.

§ 5.           Koulutusasiat

P1 kurssin tilanne

Kurssi alkaa aikataulun mukaisesti 18.3.

Juuson esitys perävaunun vetämisen korvaamisesta

Hyväksyttiin Juuson esitys peräkärryn vetämisen korvaamisesta erikseen kärryn vetäjälle P1 –kurssin avovesileirin yhteydessä. Korvaus 7snt/km.

§ 6.           Norppatilanne.

Paikalla olleilla ei ollut tiedossa käsiteltäviä asioita Norppiin liittyen.

§ 7.           Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

§ 8.           Seuratuotteiden hankinta.

Todettiin että Markku on hankkinut/hankkimassa johtokunnan hyväksynnällä seuran logolla varustettuja fleece-paitoja ja kylpypyyhkeitä.

§ 9.           Hailuodon sukellustyötarjous.

Seuran olisi mahdollista jättää tarjous kaapelintarkastustyöstä Hailuodossa. Jouni ottaa yhteyttä Artoon ja/tai Reijoon tarjouksen jättämismahdollisuuden selvittämiseksi. Työn luonne täytyy selvittää tarkemmin ennen mahdollisen tarjouksen tekemistä.

§ 10.       JääNalle-leirin seuran ulkopuoliset osallistujat.

Leirille voisi olla tulossa maksua vastaan seuran ulkopuolisia sukeltajia kokeilemaan jään alle sukellusta. Jouni ottaa leirin järjestäjään (Markku) yhteyttä ja selvittää olisiko tällaista mahdollista järjestää. Hintaluokka olisi 50€/sukeltaja sisältäen lyhyen koulutuksen jäätävissä oloissa ja jään alla sukeltamiseen sekä n.20min avantosukelluksen.

§ 11.       Advanced Diving Accident Life Support –tapahtuma.

Erkki on osallistumassa kyseiseen tapahtumaan Upinniemessä. Päätettiin että seura osallistuu kurssin kuluihin maksamalla Erkille luento-osuuden osallistumismaksun (100eur), joka on kolmannes koko tapahtuman osallistumismaksusta. Tähän liittyen Erkki on lupautunut järjestämään Tiinan kanssa seuralle ensiapukurssin.

§ 12.       PoPLi:n koulutukset.

PoPLi järjestää 20.3. ja 17.4. seuratoimintakursseja, joihin voisi olla hyödyllistä osallistua. Jos halukkaita osallistujia löytyy, niin seura on valmis maksamaan osallistumismaksut. Ilmoittautumiset 14.3. ja 11. 4. mennessä.

§ 13.       Ilmoitusasiat.

Jouko Laitinen Sukeltajaliitosta tulossa Ouluun esittelemään sporttirekisteriä 15.4. klo 14:00. Paikka on vielä avoin. Laitetaan seuran webbisivuille uutinen asiasta.

§ 14.       Muut esille tulevat asiat (<1 minuutti).

Ei muita asioita.

§ 15.       Seuraava kokous.

Pidetään seuraava johtokunnankokous puoli tuntia ennen kevätkokousta.

§ 16.       Puuhapisteet

Päivämäärä

Kuvaus

Vastuuhenkilö

Tilanne

04.01.2007

Jäsenmaksulaskujen postituksista sopiminen Juhanin kanssa.

Jouni Herronen

Tehty.

04.01.2007

Tilojen avaimet Jarmo Pätsille.

Tommi Salminen

Tehty.

04.01.2007

Laitehuoltokurssi

Pasi Lassila

 Kesken

04.01.2007

Sukellustarvike.fi:n mainossopimus.

Jouni Herronen

 Kesken.

01.02.2007

Ilma-analyysi.

Pasi Lassila

Kesken.

01.02.2007

Scubapro-regujen vaihto Apekseihin.

Pasi Lassila

Kesken.

01.02.2007

Auvon kiinnostuksen kysely bannerimainostukseen.

Pasi Lassila

Kesken.

01.02.2007

Täyttöpaikan katsastus.

Jarmo Pätsi

Kesken.

08.03.2007

Kevätkokouskutsut.

Tommi Salminen

Kesken.

08.03.2007

Hailuodon työsukellusten selvittely Arton ja/tai Reijon kanssa.

Jouni Herronen

Kesken.

08.03.2007

JääNallen maksulliset seuran ulkopuoliset osallistujat.

Jouni Herronen

Kesken.

08.03.2007

Kaupungin avustushakemusten ajankohdat?

Jouni Herronen

Kesken.

 

§ 17.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:10.

 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

 

__________________________                  __________________________

Oulussa ____.____._______