Oulun Vesimiehet ry

Johtokunnan kokous

Aika:               17.05.2006 klo 18:00

Paikka:           Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnäolijat:   Kari Meriläinen (pj), Markku Heiskari(vara-pj), Nico Heiskari, Juha Haapajärvi (siht), Tommi Salminen, Pasi Lassila, Jukka Juntunen, Juhani Nikula.

§ 1.      Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18:10.

§ 2.      Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Siirrettiin pöytäkirjojen allekirjoittaminen seuraavaan kokoukseen.

§ 3.      Venerannan vartiovuorot.

Matti Karppinen on varannut 21.5. ja 28.5 vartiovuorot. Muutamia vuoroihin ilmoittautuneita on jo, mutta lisää kaivattaisiin. Yöt jaettaneen n. 2-4 tunnin vuoroihin. Kari hätyyttelee vielä sähköpostilistan kautta lisää vahtivuorolaisia.

§ 4.      Sukeltajaliiton kevään yleiskokous.

Matti Karppinen oli käynyt paikalla ja kertonut kokouksen kuulumisia ainakin Karille. Matille päätettiin korvata kokousreissun polttoainekulut 170eur.

§ 5.      Victoria.

Kari ja Matti M. hitsailivat keulaluukun saranat ja peräsimen kiinnitykset kuntoon.

Juha kyselee satamasta veneen laskemisen aikataulua. Sataman nosturi ei ole käyttökunnossa, joten veneet lasketaan veteen paikalle tilattavalla nosturiautolla. Kriittisiä huoltokohteita ei ole tiedossa ja vesillelaskua varten ainoa pakollinen toimenpide pitäisi olla pohjaproppujen asennus. Loput huoltotoimet voi tehdä tarvittaessa vedessä. Jounin listaamat huoltotoimet:

- Potkurinakselin rasvaus (vaseliini loppui kesken)

- Akut paikalleen (Tommi on ladannut veneen isot akut (2kpl), jotka ovat Messillä)

- Moottorin venttiilikopan tiivisteen vaihto (tiiviste puuttuu)

- Polttoaine- ja öljynsuodatinten vaihto (suodattimet puuttuu)

- Jäähdytysnesteet koneeseen (vesipumppuun tarvitaan tiivisteliimaa

ja nesteen joukkoon olis varmaan hyvä laittaa vähän jäähdytinnestettä)

- kansiluukkujen sisäpinnat pitäis hinkata ruosteettomiksi ja maalata (maalit, teräsharjat, pensselit ym ovat jo Victorialla )

- Puuttuvien hytin oven ikkunalistojen uusiminen (silikonia & listoja uupuu)

- Toisen sähköisen pilssipumpun vaihto (takuuseen?) ja asennus

- Äänieristyksen parannusta (muutama äänieristyslevy on Victorialla)

- Yleistä siivousta ja pientä fiksausta

§ 6.      Raatin uimahallin tyhjennys.

Raatin halli on kiinni 27.5 - 25.6.2006. Markku organisoi helatorstain norjanleiriin liittyen sähkökompressorin noutamisen pois Raatista 22.5. ja samalla otetaan mukaan pullot ja mahdollisuuksien mukaan loputkin seuran tavarat, jotka täytyy siirtää kesäksi Messille.

Norjan leirin jälkeen sähkökompressori jätetään kärryyn valmiiksi kevätleiriä varten, ellei täyttäjiä ole ennen kevätleiriä  Messillä niin paljoa että haluavat kantaa sen sisälle. Helatorstain leiriläiset palauttavat bensakanisterit leirin jälkeen täytenä Messille.

§ 7.      Messin avaimet.

On teetetty 4 sarjaa uusia avaimia ja uusiksi avaimenhaltijoiksi on ehdotettu seuraavia: Jouni Herronen, Kaarina Jormalainen, Timo Karjalainen, Markus Haataja. Avaimet voidaan luovuttaa kunhan ko. henkilöille on annettu perehdytys mm. hälytyslaitteen käyttöön ja kysytty haluavatko he ottaa vastaan avaimenhaltijan vastuut ja velvollisuudet (Messin viikkopäivystykset, oven avaamiset muulloinkin kuin päivystysaikoihin silloin kun joku soittaa ja haluaa ilmaa, mahdollisesta itseaiheutetusta hälytyksestä saadun laskun maksaminen). Kari tekee avaimien kuittauslomakkeen.

§ 8.      SePe:n avustukset.

Päätettiin olla maksamatta avustusta palvelua varten, jonka toteutuminen on epävarmaa ja jonka yhteiskunnan kuuluisi kustantaa.

§ 9.      Palkitsemiset.

Suunniteltiin pitkäaikaisesti seuran hyväksi työtä tehneiden henkilöiden palkitsemista tämän vuoden pikkuojulujen yhteydessä. Kari tarkistaa nykyiset liiton huomionosoitusten hakukäytännöt.

Todettiin samalla että ensivuonna seura täyttää 30 vuotta, joten merkkipäiväjuhlallisuudet järjestettäneen vuoden 2007 pikkujoulujen yhteydessä.

§ 10.  Koulutus.

Keskusteltiin koulutuksen jatkumisesta seurassa ja todettiin että koulutuksen jatkumiseksi tulisi jatkossakin pyrkiä pitämään P1-P3 tason kursseja että saataisiin jatkuvasti ehdokkaita kouluttajakursseille ja sitä kautta uusia kouluttajia.

§ 11.  Laitevuokrat.

Pidetään aktiivisimmalla sukelluskaudella kaksi Messipäivystystä viikossa. Laitteita vuokrataan kerrallaan puoleksi viikoksi tai koko viikoksi. Puolen viikon vuokra on 20eur, koko viikon 40eur. Yhden sukelluksen vuokra on 10eur, joten jos puolen viikon aikana aikoo sukeltaa vain kerran, niin maksu on 10 eur. Jos koko viikon aikana aikoo sukeltaa vain 1, 2 tai 3 kertaa, on maksu vastaavasti 10, 20 tai 30 eur. Viikko-, tai puoliviikkovuokran maksanut saa sukeltaa mielensä kyllyydestä samalla taksalla maksamansa ajan.

Messille laitetaan varauskirja, johon laitepaketin vuokraajat merkitsevät varauksensa. Jos laitepakettia ei palauteta vuokra-ajan päätyttyä, peritään vuokraajalta ensimmäiseltä puolen viikon ylitykseltä puolen viikon vuokra (20eur) ja sen jälkeisiltä puolen viikon ylityksiltä täyden viikon vuokra (40eur).

Varauskirjaan merkitään mahdolliset laitteessa havaitut viat ja puutteet ja ilmoitetaan näistä myös laitevastaavalle, jonka yhteystiedot löytyvät varauskirjasta. Vuokrapullot palautetaan varastoon aina täytenä.

§ 12.  Sukeltajaliiton ehdollepanotoimikunnan nimitys.

Markku Heiskari on nimitetty Sukeltajaliiton ehdollepanotoimikunnan jäseneksi. Markun kautta on nyt siis mahdollista saada asetetuksi ihmisiä ehdolle Sukeltajaliiton hallitukseen.

§ 13.  Ponttooniveneen (Madeleine) kipparivaatimukset.

Ponttooniveneen kipparin vaatimuksia: veneen käsittelytaidot (turvallinen ankkurointi, laituriinajo, tavallisimpien vikatilanteiden hallinta jne.), kohteena olevan merialueen tuntemus (karit, matalikot), meriliikennesääntöjen tunteminen (merimerkit, väistämissäännöt jne.) sukelluskohteen/kohteiden sijainnin tuntemus ja turvallisen reitin osaaminen kohteelle ja takaisin, omien rajojensa tunteminen, hyvän merimiestavan sekä lakien tunteminen ja noudattaminen, kyky kysyä osaavammilta ihmisiltä neuvoja jos jokin asia on vähänkään epäselvää vesille lähdettäessä, oikea asenne yhteisen omaisuuden käsittelyyn.

Päätettiin että ponttooniveneen kippariluvan voi myöntää joku jolla itsellään on ennestään kipparilupa, sen jälkeen kun on antanut uudelle kipparille veneen käsittelykoulutuksen (vesillä) ja varmistanut että ehdokas hallitseen veneen käsittelyn ja täyttää ylläluetellut kipparivaatimukset.

§ 14.  Kesän Norjanleiri.

Pasi on varannut 10kpl mökkejä Saltstraumenista, Saltstraumen-camping -leirintäalueelta. Mökkejä on vapaana enää 1,5. Karavaanaripaikkoja löytyy runsaasti.

§ 15.  Syksyn kaivosleiri.

Pasi on suunnitellut syksyn kaivosleiriä Raajärvelle. Majoitus, kompressorisähköt ym. saataneen ravintola Mainarin kautta. Pasi soittelee paikanpäälle lähiaikoina ja varmistaa tilanteen.

§ 16.  Ilmoitusasiat.

Ei ilmoitusasioita.

§ 17.  Muut esilletulevat asiat (<1 minuutti).

Ei muita esilletulevia asioita.

§ 18.  Seuraava kokous.

Seuraava kokous 8.6. klo. 19:15 Messillä.

§ 19.  Puuhapisteet.

Päivämäärä

Kuvaus

Vastuuhenkilö

Tilanne

12.04.2006

Uimahallivuorojen haku.

Kari Meriläinen

Tehty

12.04.2006

Victorian kipparisäännökset

Juha Haapajärvi

Kesken

12.04.2006

Victorian vesillelaskumahdollisuuksien selvittäminen

Juha Haapajärvi

Tehty

12.04.2006

Paljonko saataisiin Victorian myynnistä/romutuksesta?

Juha Haapajärvi

Kesken

12.04.2006

Laitevuokrauskirja

Juha Haapajärvi

Kesken

12.04.2006

Kuomukärryn rekisteriotteen uusinta.

Juuso Mettälä

Kesken.

17.05.2006

Victorian vesillelaskuaikataulu

Juha Haapajärvi

Kesken

17.05.2006

Raatin tyhjennys

Markku Heiskari

Kesken

17.05.2006

Palkitsemisasiat

Kari Meriläinen

Kesken

17.05.2006

Raajärven leirin majoitus ym.

Pasi Lassila

Kesken

17.05.2006

Messin avaimien kuittauslomake.

Kari Meriläinen

Kesken

17.05.2006

Lista avaimenhaltijoista ja listan toimitus Jukka P:lle.

Tommi Salminen

Kesken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:30.

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

 

__________________________                  __________________________

Oulussa ____.____._______