Oulun Vesimiehet ry

Johtokunnan kokous

Aika:               12.04.2006 klo 18:00

Paikka:           Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnäolijat:   Kari Meriläinen (pj), Juha Haapajärvi (siht), Tommi Salminen, Jukka Pelttari, Miia Vauhkonen, Pasi Lassila.

§ 1.           Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja puheenjohtaja avasi kokouksen n. klo 18:05.

§ 2.           Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Ei pöytäkirjoja allekirjoitettavaksi.

§ 3.           Esityslista.

Hyväksyttiin esityslista muutoksin.

§ 4.           Sukeltajaliiton kokousedustajan matkakulut.

Keskusteltiin Karppisen Matin valtakirjasta. Maksetaan polttoainekulut, n. 150 €.

§ 5.           Pienen muoviveneen vuokraus Sukellushossa ry:lle.

Hyväksyttiin puheenjohtajan jo tekemä sopimus. Vuokra 15eur/vuorokausi.

§ 6.           Jäsenten aktivointi.

Keskusteltiin asiasta. Ajateltiin mahdollisuutena jopa luopua joistakin seuran ydintoiminnoista kuten kouluttamisesta. Mietitään seuran maksu- ja kurssipolitiikkaa.

§ 7.           Koulutus- ja kurssituspolitiikka.

Pyritäänkö Oulussa enää järjestämään kaikki CMAS tarjonta kuin tähän asti. NAUI?

Keskusteltiin asiasta. Mahdollisesti annetaan kouluttajille oikeus pitää omia kaupallisia kursseja seuran tiloissa ja halliajalla. Ei kuitenkaan päätöksiä.

§ 8.           Kevään P1-kurssin budjetti.

Hyväksyttiin Juuson esityksen mukaisena.

§ 9.           Uimahallivuorojen haku.

Kari Meriläinen hoitaa, Jukka Pelttari avustaa.

§ 10.       Kuomukärryn rekisteriotteen uusinta

Juusolle toimitettu valtakirja, Juuso hoitaa homman.

§ 11.       Ponttooniveneen kipparivaatimukset

Pyritään harmonisoimaan samanlaisiksi kuin Victoriassa. Juha etsii nykyiset Victorian kipparisäännökset. Pyritään muokkaamaan näistä soveltuvat yhteiset säännökset.

§ 12.       Webbi – tilannekatsaus.

Tuotiin johtokunnalle tiedoksi:

Vastuuhenkilö Markus Haataja. Sponsorointia käytetään mahdollisuusksien mukaan. Puheenjohtaja saa tarvittaessa hyväksyä/hylätä pikaisesti päätettävät sponsorointitarjoukset. Sponsorien mainokset eivät saa häiritä sivujen käyttöä.

Tarvittaessa käytetään seuran ulkopuolista työtä, mikäli kustannukset hoituvat introlla.

§ 13.       Ohjatun sukellustoiminnan järjestäminen kesällä 2006

Pyritään järjestämään säännöllinen järjestetty sukellustoiminta alkukesälle. Jukka P. laatii listan vetäjistä.

§ 14.       Victoria.

Juha selvittää saadaanko vene vesille ja onko kiinnostusta ylipäätään toimia veneestäkäsin.

Vaihtoehtoisesti Juha selvittää mitä veneestä voisi saada myynnissä tai romutuksessa.

§ 15.       Leiristatus.

Norja Kevät: OK.

Norja kesä: Bodö. Pasi soittelee ensiviikolla.

Kattilankalla: Kari järjestää jos Viktoria ei ole vesillä, muuten Juha.

Syksyn kaivosleiri: Etenee, Pasi hoitaa.

§ 16.       Messin ovenavaajat kesällä 2006.

Jukka selvittää kellä avaimet ja laatii listan päivystysvuoroista.

Elokuussa pyritään pitäämään ovet auki kahdesti viikossa. Torstain lisäksi maanantaina.

§ 17.       Nitroxtilanne.

Ei lopullista ratkaisua tai päätöksiä. Oceanus vaatii huollon NX-kuvioista riippumatta.

Vaihtoehtoina NX-täyttöjen hoitoon mietittiin seuraavia:

-          varastopullo, johon tehdään osapainetäytöllä valmista 40% kaasua piiskattavaksi sukelluspulloihin ilman alle/päälle

-          osapainetäyttö (vaatii happiyhteensopivat pullot)

§ 18.       Laitevuokrausvastaava.

Päätettiin käyttää varauskirjaa. Juha tekee kirjan.

§ 19.       Norppatilanne.

Todettiin että Anni Mäkelä käynyt kurssin ja 4l pulloja hankittu 4kpl Norppia varten.

§ 20.       Ilmoitusasiat.

Ei ilmoitusasioita.

§ 21.       Muut esilletulevat asiat (<1 minuutti).

Ei muita esilletulevia asioita.

§ 22.       Seuraava kokous.

Seuraava kokous 17.5.2006 klo. 18:15 Messillä.

§ 23.       Puuhapisteet.

Päivämäärä

Kuvaus

Vastuuhenkilö

Tilanne

12.04.2006

Uimahallivuorojen haku.

Kari Meriläinen

Kesken

12.04.2006

Victorian kipparisäännökset

Juha Haapajärvi

Kesken

12.04.2006

Victorian vesillelaskumahdollisuuksien selvittäminen

Juha Haapajärvi

Kesken

12.04.2006

Paljonko saataisiin Victorian myynnistä/romutuksesta?

Juha Haapajärvi

Kesken

12.04.2006

Laitevuokrauskirja

Juha Haapajärvi

Kesken

12.04.2006

Kuomukärryn rekisteriotteen uusinta.

Juuso Mettälä

Kesken.

 

 

 

 

 

§ 24.       Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. 19:00.

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

 

__________________________                  __________________________

Oulussa ____.____._______