Oulun Vesimiehet ry

Johtokunnan kokous 3/2005

Aika: 31.3.2005 klo 17:00

Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnäolijat: Jaakko Lukkarila (pj), Markku Heiskari (siht), Esa Vuoppola ja Tommi Salminen sekä Miia Vauhkonen (vj)

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00 toteamalla sen sääntöjen mukaan päätösvaltaiseksi.

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 2.3.2005 kokouksen pöytäkirja.

§ 3. Toimintakertomuksen vuodelta 2004 käsittely

Käsiteltiin toimintakertomus vuodelta 2004. Päätettiin hyväksyä se muutoksin ja esittää hyväksyttäväksi yleiskokoukselle.

§ 4. Kaivosleirin siirtäminen

Käsiteltiin kaivosleirin ajankohtaa uudelleen. Päätettiin siirtää kaivosleiri pidettäväksi 16.-18.9.2005. Perusteluna kokemusperäinen olettamus paremmasta näkyvyydestä uutena ajankohtana.

§ 5. Yksityiskurssit

Todettiin, että johtokunta ei ole tietoinen seuran nimissä mahdollisesti järjestetyistä yksityiskursseista. Päätettiin, että Markku selvittää Sukeltajaliitosta sinne tehdyt kurssi-ilmoitukset ja raportoi mahdollisesti pidetyt luvattomat ja luvalliset kurssit johtokunnalle sähköpostitse.

§ 6. Katalysaattorin hankkiminen Bauer Oceanus -hengitysilmakompressoriin

Päätettiin hankkia pakokaasukatalysaattori Jukka Raumanilta Bauer Oceanus –kompressoriin. Hintakatoksi asetettiin 120 euroa.

§ 7. META

Todettiin, että Oulun Meripäivät eivät aiheuta kustannuksia seuralle. Päätettiin osallistua mahdollisuuksien mukaisesti meripäiville olemalla esillä tapahtumassa. Mahdolliset sateensuojat ja laituripaikka Victorialle on sovittava erikseen. Esa Vuoppola hoitaa asiaa.

Todettiin, että sihteeri ei ole toimittanut Markku Heiskarille allekirjoitettua pöytäkirjanotetta edellisestä kokouksesta nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeudesta.

Todettiin, että Jaakko Lukkarila on toimittanut avustushakemuksen liikuntalautakunnalle määräajassa. Avustushakemus perustuu vuoden 2004 toimintaan liikuntalautakunnan ohjeiden mukaisesti.

Päätettiin, että Esa Vuoppola toimii toistaiseksi vastuuhenkilönä kesän Meripäivien suuntaan seuramme osalta.

§ 8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17:52