Oulun Vesimiehet ry

Johtokunnan kokous 2/2005

Aika: 2.3.2005 klo 18:00

Paikka: Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnäolijat: Jaakko Lukkarila (pj), Markku Heiskari (siht), Esa Vuoppola ja Tommi Salminen sekä asiantuntijana Pasi Lassila

§ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00 toteamalla sen päätösvaltaiseksi.

§ 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 20.1.2005 kokouksen pöytäkirja.

§ 3. Vesipostin julkaisuaikataulusta ja sisällöstä päättäminen

Päätettiin vuoden 2005 Vesipostille seuraavat ilmetysmispäivät ja karkea sisältörunko:

1/2005 15.3.2005: Yleiskokouksen kokouskutsu, esityslista ja tilinpäätösraportteja vuodelta 2004, Operaatio "JääNalle", toimintakalenteri vuodelle 2005, hallivalvojamuistutus, kurssijuttuja Juusolta ja mahdollisesti juttu Punaisella merellä syystalvella käyneiltä. [Ilmestymisajankohta on sidottu sääntöihin.]

2/2005 9.5.2005: Kevätleiri 27.-29.5.2005, Norjan leiri 2.-9.7.2005, Hylkyleiri 22.-24.7.2005, Hossan leiri 5.-7.8.2005

3/2005 20.7.2005: Juttu päättyneestä Norjan leiristä, Hallivuorot syksyllä, Kaivosleiri Paakkilassa 2.-4.9.2005, Syysleiri 21.-23.10.2005

4/2005 5.10.2005: Yleiskokouskutsu, esityslista, talousarvio vuodelle 2006 sekä toimintasuunnitelmaehdotus vuodelle 2006, pikkujoulukutsu

Lisäksi jokaisessa numerossa on puheenjohtajan tervehdys ja toimituksen päättämä muu aineisto.

§ 4. Yleiskokouksen koollekutsuminen

Päätettiin kutsua koolle sääntömääräinen kevätkokous 31.3.2005 klo 18:00. Paikkana Messipojantie 10:ssä sijaitseva kerhotila. Kutsu ja esityslista lähetetään viimeistään 11.3.2005 postitettavan Vesipostin numeron 1/2005 mukana.

§ 5. Operaatio JääNalle 2005

Jukka Pelttari on järjestänyt Vaalan Saarijärvelle perinteisen jään alle sukellusleirin. Jukka ja Tommi vastaavat järjestelyistä ja avannontekokaluston kuljettamisesta paikalle.

§ 6. Tapahtumakalenteri vuodelle 2005

Todettiin, että tapahtumakalenteri tuli käsiteltyä kohdassa §3 Vesipostin sisältörungon yhteydessä. Kaudella 2005 on seuraavat leirit:

19.-20.3.2005 Operaatio JääNalle, Jukka Pelttari järjestää

16.-17.4.2005 Lasketteluviikonloppu Rukalla, Jaakko Lukkarila järjestää

27.-29.5.2005 Kevätleiri, P1 kurssileiri, Juuso Mettälä järjestää

2.-9.7.2005 Norjan leiri Lofooteilla (Örsvågsvär), Pasi Lassila järjestää

22.-24.7.2005 Hylkyleiri Kattilankallassa, Esa Vuoppola järjestää

5.-7.8.2005 Hossan leiri Suomussalmella, vastuuhenkilö avoin

2.-4.9.2005 Kaivosleiri Tuusniemen Paakkilassa, vastuuhenkilö avoin

21.-23.10.2005 Syysleiri Rokualla, tarkka paikka ja vastuuhenkilö avoin

§ 7. Norjan leiri 2005

Todettiin, että Pasi Lassila vastaa järjestelyistä. Leirin ajankohta on 2.-9.7.2005 ja paikkana Örsvågsvär Lofooteilla. Käyttöömme on varattuna 10 5 hengen hyvätasoista mökkiä sekä useita matkailuauto/-vaunupaikkoja. Mökkien hinta on noin 130EUR/hlö/viikko. Pasi ottaa vastaan ilmoittautumiset ja vastaa käytännön järjestelyistä.

§ 8. Yhdistysrekisteri-ilmoitus

Päätettiin, että Jaakko huolehtii yhdistysrekisteriin tehtävän nimenkirjoitusilmoituksen tekemisestä.

§ 9. Liikuntalautakunnan avustushakemus vuoden 2004 toiminnan perusteella

Todettiin, että Jani Huhtamella on lupautunut tekemään avustushakemuksen liitteineen. Päätettiin että annetaan tehtävä Janin vastuulle.

§ 10. Kurssitoiminta

Todettiin, että A.S. ei lupauksestaan huolimatta pitänyt P2 kurssia syksyllä 2004. Juha Haapajärvi on kysellyt muita kouluttajia kurssille. Päätettiin. että kurssi pidetään keväällä 2005 mikäli resurssit riittävät. Ainakin Tommi Salminen avustaa Juhaa.

Todettiin, että uusi P1 –kurssi alkaa 20.3.2005, vastuukouluttajana Juuso Mettälä. Kurssille mahtuu 8 aloittavaa sukeltajaa.

§ 11. Kirjanpitoaineiston puuttumisen toteaminen

Todettiin, että kirjanpitoaineisto vuosilta 1999 ja 2001 on Tapani Kemppaisella. Päätettiin karhuta aineisto Tapanilta seuralle.

§ 12. META

Todettiin, että seuran käyttöön on hankittu DVD-soitin. Soitin on käytettävissä jo alkavan P1 –kurssin aikana.

Päätettiin jakaa Pentti Parkkilan lahjoittama "Sukeltajien taustavoimille" –kiertopalkinto tänä vuonna xxxxx (poistettu verkkoversiosta). Palkinto jaetaan kevätleirin yhteydessä.

Todettiin seuralla olevan jonkin verran saatavia aikaisemmilta vuosilta.

Päätettiin ostaa seuralle toinen jääkaira.

Päätettiin, että Tommi Salminen tekee videoprojektorille hyllyn kerhotilan väliseinään.

Päätettiin, että sihteeri Huhtamella toimittaa Markku Heiskarille allekirjoitetun pöytäkirjanotteen edellisestä kokouksesta nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeudesta.

Todettiin, että Jari Valvio on pyytänyt seuraesitteitä käyttöönsä. Markku toimittaa sähköisen version Jaakolle, joka toimittaa esitteet väritulosteina Jarille.

Päätettiin, että Esa Vuoppola toimii toistaiseksi vastuuhenkilönä kesän Meripäivien suuntaan seuramme osalta.

§ 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19:40