Aika:                   15.6.2004 klo 17:00
Paikka
:
                   Messipojantie, Toppila
Läsnäolijat
:
Markku Heiskari (pj), Jani Huhtamella (siht), Tommi Salminen, Jukka Pelttari, Marjo Rusanen, Esa Vuoppola, Juha Haapajärvi(vj), Tapani Kemppainen (vj)

1.     Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.

Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.

2.     Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen, koska sihteeri ei ollut toimittanut pöytäkirjaa puheenjohtajalle. Todettiin samalla, että myös aiempi pöytäkirja on toimittamatta josta huomautettiin sihteeriä.

3.     Tuotevastuulaki ja sen vaikutus seuratoimintaan

Todettiin, että tuotevastuulaki vaikuttaa varsinkin seuran ulkopuolisille tarjottavien palveluiden vastuukysymyksiin. Ensisijaisesti introsukellukset ja hengityskaasumyynti ei-jäsenille, ovat asiaan liittyviä toimintoja.

Päätettiin toteuttaa sääntömuutos, jolla luodaan uusi jäsenluokka, ns. ”leirijäsen”. Samalla tehdään koko sääntöjen päivitys nykyvaatimuksien mukaiseksi. Johtokunta esittää Patentti- ja Rekisterihallituksella hyväksytetyt uudet säännöt ylimääräiselle tai varsinaiselle yleiskokoukselle.

4.     Tilinpäätös 2003

Tilinpäätös esitetään tilintarkastajille tarkastettavaksi.

5.     Victorian vesillelasku

Päätettiin laskea Victoria vesille tänäkin kesänä. Jani Huhtamella hankkii tarvikkeet Victorian öljyn- ja suodattimienvaihtoa varten ja hoitaa paikalle tarvittavan miehityksen jotta toimenpiteet saadaan suoritettua.

6.     Toimitilojen lopputoimenpiteet

Päätettiin, että Markku Heiskari huolehtii kompressorihuoneeseen äänieristyksen.

Päätettiin, että toimitilojen avaimenhaltijat eivät saa lainata avaintaan eteenpäin.

Todettiin vuokrasopimus tehdyksi.

Todettiin, että on syytä välttää ”hallin” puolella liikkumista. Tätä varten päätettiin hankkia välioveen lukko. Markku hankkii lukon ja sarjoituttaa sen ulko-oven avaimiin.

7.     Kuomullisen Juhta –peräkärryn vaurioiden toteaminen

Todettiin, että Juhta –peräkärry ei kestä kuin 6 vuotta, vaikka olisi ollut vähällä käytöllä ja laillisilla kuormilla. Todettiin myös, että kärryn katkenneen vetoaisan korjauskustannukset jäävät seuran hoidettaviksi.

8.     Manamansalon leiri

Todettiin, että leirille on ilmottautumisia on tullut runsaasti.

 

9.     Talous

Taloudenhoitaja ei pystynyt esittämään toteutumaa suhteessa talousarvioon kirjanpidon laiminlyömisen vuoksi. Keinot asian kuntoonsaattamiseksi jäivät vielä harkintaan. Todettiin, että asian on oltava kunnossa viimeistään elokuussa.

Todettiin, että Osuuspankin tilillä on 12025,80 euroa.

Päätettiin lakkauttaa Nordean tili 110730-607139.

10.  Norjan leiri 2004

Päätettiin, että leirimaksu (kompressorimaksu) on seuran jäseniltä 10€ ja ulkopuolisilta 50€ viikolta. Majoittumisen ennakkomaksuksi päätettiin 40€/vuodepaikka ja maksu pitää maksaa ennen juhannusta.

Todettiin, että Juha Haapajärvi vetää kuomukärryn ja Erkki Vauhkonen toisen kärryn leiripaikalle sunnuntaiaamuun mennessä. Päätettiin, että seura korvaa kärryn vetäjille polttoaine- ja lauttakulut.

Todettiin, että Oceanus –kompressorin kuljettaa paikalle ja takaisin Mika Hiltunen. Todettiin, ettei Mika vaadi korvausta kuljetuksesta.

Päätettiin, että Mika Hiltuselta ei peritä vuokraa kompressorin käytöstä matkan varrella.

Päätettiin, että seura hankkii leirialueen merikartan.

Veneen käytöstä päätettiin, että vene on varattava etukäteen ja liikkeelle lähdettäessä on tarkistettava veneen kunto.

Lisätietoja jaetaan leirin aloituskokouksessa.

Todettiin, että majoitukseen on 41 kpl ennakkoilmottautuneita.

11.  Leimasin

Päätettiin jättää uusi leimasin hankkimatta.

 

12.  Keskiviikkosukellusten järjestelyt kesällä 2004

Päätettiin, että keskiviikkosukelluksille ei nimetä vastuuhenkilöitä, vaan jatketaan ”huutoäänestysperiaatteella”, kunnes Victoria saadaan vesille.

 

 

13.  Ilmoitusasiat

Todettiin, että Oulun kaupungilta saadut avustukset.

Todettiin, että Tapani Kemppainen sukeltaa juniorisukeltajien kanssa Haukiputaan montulla lauantaina 19.6. ja Junior –kompressori on tällöin paikalla.

14.  Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

15.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.52