Aika:                   20.4.2004 klo 18:00

Paikka:                Messipojantie, Toppila

Läsnäolijat: Markku Heiskari, Jani Huhtamella, Juha Haapajärvi (vj) ja  Tapani Kemppainen (vj)

1.     Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06.

Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.

2.     Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslistan kohdiksi:

-          3. Tasapainotusliivien hankinta.

-          4. Nitrox-kurssin hinta.

-          5. Vuoden 2003 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely ja esittäminen kevätkokouksen hyväksyttäviksi.

3.     Tasapainotusliivien hankinta

Päätettiin valtuuttaa Juuso Mettälä hankkimaan seuralle kahdet (2) tasapainotusliivit.

4.     Nitrox-kurssin hinta

Päätettiin, että Nitrox-kurssin hinta on vastaisuudessa 100€.

5.     Vuoden 2004 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely ja esittäminen kevätkokouksen hyväksyttäviksi.

Tehtiin korjauksia tilinpäätökseen. Korjattu tilinpäätös päätettiin antaa tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Päätettiin esittää kevätkokoukselle hyväksyttäväksi vuoden 2003 toimintakertomus tilintarkastajien tarkastuksen jälkeen.

6.     Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.