Aika:                        21.1.2004 klo 18:00

Paikka:                    Messipojantie, Toppila

Läsnäolijat:  Markku Heiskari, Ilkka Hassinen, Jani Huhtamella, Jukka Pelttari, Marjo Rusanen, Tommi Salminen, Juha Haapajärvi (vj) ja Tapani Kemppainen (vj) sekä asiantuntijana Juuso Mettälä

1.     Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

2.     Johtokunnan järjestäytyminen

Vuodeksi 2004 valittiin seuran varapuheenjohtajaksi Esa Vuoppola, sihteeriksi Jani Huhtamella ja taloudenhoitajaksi Tapani Kemppainen.

Seuran uusien jäsenten hyväksymismenettelystä vuonna 2004 päätettiin, että jäsenrekisterivastaava kirjaa ne uudet jäsenet, jotka ovat suorittaneet heille yleiskokouksen määrämät jäsen ym. maksut.

Pöytäkirjantarkastusmenettelystä päätettiin, että sihteeri ja puheenjohtaja toimittavat edellisen kokouksen pöytäkirjan johtokunnan hyväksyttäväksi.

3.     Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan 19.12.2003 pidettäväksi päätetty kokous todettiin asianmukaisesti perutuksi. Näin 11.11.2003 pidetty kokous jäi vuoden 2003 viimeiseksi johtokunnan kokoukseksi.

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 11.11.2003 kokouksen pöytäkirja.

4.     P1 – kurssien hinnoittelu

Päätettiin, että P1 kurssin hinta on 255 euroa. Lisäksi kurssille osallistuvien tulee maksaa yleiskokouksen määräämät liittymis- ja jäsenmaksut.

Näin kurssi tulee norppajäsenestä täysjäseneksi siirtyvälle 135 euroa halvemmaksi, kuin muille. Seuran ulkopuolelta tuleville kurssilaisille kurssin hinta on 450 EUR.

5.     Seuran asettamat vaatimukset lähikouluttajaksi pyrkiville

Ennakkovaatimuksista todettiin, että aktiivisuus kurssien varsinaisten kouluttajien avustajana on tärkein kriteeri kurssille lähetettäviä valittaessa.

Kurssin jälkeen aktiivisuuden odotetaan jatkuvan, ilman erityistä painostusta tms.

6.     OVM:n järjestämän Nitrox –kurssin hinta ja osallistumiskriteerit ulkopuolisille

Päätettiin, että kurssivastaava voi ottaa seuran ulkopuolisia osallistujia kursseille, mikäli on tilaa. Kurssihinta ulkopuolisille määräytyy kurssikohtaisesti, kurssin talousarvion mukaan. [Päätöstä muutettu 20.4.2004. Hinta jatkossa 100EUR/hlö.]

7.     Uimahallivalvojavuorojen toteaminen

Todettiin, että vapaaehtoisia valvojia on ollut tarjolla heikosti, mutta lähiviikoiksi tilanne on hallinnassa, joten uimahallivuoroja ei toistaiseksi jouduttu perumaan.

8.     Vesipostin julkaisuaikataulu sekä aineistodeadlinet vuodelle 2004

Päätettiin että Vesipostin julkaisuajankohdat, sekä aineiston viimeiset jättöpäivät ovat seuraavat:

1-2004: Deadline 5.3.2004, Postitus 8.3.2004

2-2004: Deadline 14.5.2004, Postitus 17.5.2004

3-2004: Deadline 3.9.2004, Postitus 6.9.2004

4-2004: Deadline 26.11.2004, Postitus 29.11.2004

9.     Kevään leiriaikataulu

Päätettiin, että Operaatio Jäänalle suoritetaan 27. – 28.3.2004 Saarijärvellä. Leirin vastuuhenkilöksi valittiin Jukka Pelttari.

Helatorstain Norjan leirin vastuuhenkilöksi valittiin Tommi Salminen.

10.  Saatavien toteaminen ja kuluvertailu suhteessa talousarvioon

Aukiolevien saatavien määrä ei ollut kokoushetkellä tiedossa.

Rahaa seuran tilillä on taloudenhoitajan ilmoituksen mukaan ********* euroa.

Todettiin, että merkittäviä kulujen ylityksiä ei ole tapahtunut.

11.  Alustava keskustelu Norjan leiristä 2004

Keskusteltiin mahdollisista paikoista leirille. Pykeija ja Lofootit mainittiin. Ajankohdaksi päätettiin viikko 29. Kurssin vastuuhenkilöksi valittiin Tapani Kemppainen.

12.  Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

13.  Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

14.  Seuraava kokous

Päätettiin seuraava johtokunnan kokous pidettäväksi 17.2.2004 klo 18.00.

 

15.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.