Paikka:      Vesimylly, Toppila

Paikalla:     Markku Heiskari, Tommi Salminen, Marjo Rusanen ja Ilkka Hassinen (vj)

1.  Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että vähintään puolet johtokunnan jäsenmäärästä on paikalla edustettuna, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin kolmen edellisen kokouksen pöytäkirjat.

3.  Talousarvioesityksen vuodelle 2004 käsittely

Käsiteltiin puheenjohtajan esitys talousarvioksi vuodelle 2004. Päätettiin esittää talousarvio muutamin muutoksin yleiskokoukselle 6.10.2003. Esitettävä talousarvio liitteenä /1/.

4.  Toimintasuunnitelman tekeminen vuodelle 2004

Käsiteltiin sihteerin ja puheenjohtajan esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2004. Päätettiin esittää toimintasuunnitelma muutamin muutoksin yleiskokoukselle 6.10.2003. Esitettävä suunnitelma liitteenä /2/.

5.  Gas Blender kurssi (Divesystems)

Kts. §3 4.6.2003.

Päätettiin lähettää Juuso Mettälä, Markku Heiskari ja Esa Vuoppola Divesystems:n järjestämälle Gas Blender –kurssille. Kustannusarvio 600€ + matka- ja majoituskustannukset.

6.  Kemin urheilusukeltajien 30-v juhlaan osallistuminen 15.11.2003 sekä sukeltajapäiville osallistuminen

Päätettiin lähettää neljä edustajaa Kemin urheilusukeltajien juhlaan sekä sukeltajapäiville Kemiin. Edustamaan lähtevät Juuso Mettälä, Markku Heiskari sekä kaksi muuta toistaiseksi nimeämätöntä aktiivijäsentä.

7.  OVM:n hinnaston vahvistaminen

Vahvistettiin käytettävä hinnasto. Hinnasto liitteenä /3/.

8.  Uimahallivalvojavuorojen toteaminen

Uimahallivuorolistaa ei ollut saatavilla, joten sitä ei voitu todeta. Päätettiin, että mikäli vapaaehtoisia valvojia ei löydy ajoissa, ne hallivuorot perutaan joille ei ole etukäteen ilmoittautunutta valvojaa.

9.  Toimitilojen vaihtamisen tilannekatsaus

Todettiin, että uusiin tiloihin (Messipojantie) on muutamia avaimia sekä hälytinkoodit. Tiloihin pyritään muuttamaan ennen lokakuun alkua, jolloin lokakuun vuokraa ei tarvitsisi maksaa As Oy Tervahoville.

10.Victorian hälytinlaitteista päättäminen

Päätettiin, että Micasso Oy:n ... [päätös ei mukana pöytäkirjan verkkoversiossa]

11.Saatavien toteaminen ja kuluvertailu suhteessa talousarvioon

Todettiin, että johtokunnalla ei ole mitään tietoa avoinnaolevista saatavista, pankkitilin saldosta eikä touteutumatilanteesta suhteessa kuluvan vuoden talousarvioon.

12.Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

13.Muut esilletulevat asiat

Muita asioita ei käsitelty.

14.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:20.