Paikka:      Vesimylly, Toppila

Läsnä:        Markku Heiskari, Tiina Ervelius, Tapani Kemppainen, Esa Vuoppola, Tommi Salminen, Marjo Rusanen, Jukka Pelttari, Tuula Kangas-Saarela (vj)

1.     Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.52 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2.     Edellisen kokouksen (30.6.2003) pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirjan hyväksyminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

3.     Jukka Pelttarin M1-kurssin siirtymisen toteaminen

Jukka on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan seuraavalle kurssille. Päätettiin, että Jukka lähetetään seuraavalle M1-kurssille jos aikataulu sopii hänelle.

4.     Argon – täyttömahdollisuuden toteaminen

Todettiin argon – täyttömahdollisuuden olevan olemassa ja sitä jo käytetyn kesän aikana. Argon laskutetaan käyttäjiltä täyttöjen mukaan.

5.     Uimahallivuorojen toteaminen

Todettiin seuran uimahallivuorot:

Raatti: Sunnuntaisin klo 17-12.
Raksila: Keskiviikkoisin klo 20-21:30

Päätettiin, että kurssikohtaisesti (P1) voidaan tarkistaa aikatauluja.

6.     Venevartiovuorojen toteaminen

Todettiin, että Vesimiehillä on yksi venevartiovuoro: 25.10.2003 ja sen hoitavat: 1) Jani Huhtamella, Mika Hiltunen, 2) Laura Kemppainen, Marjo Rusanen, 3) Tarmo Korva, Jouko Karhu.

7.     Kompressorien ja O2-pullojen vuokraaminen

4. - 9.10. Oceanus  Tapani Härö
15. - 21.9. Ocenaus (NX)  Esa Vuoppola

Päätettiin vuokrata Oceanus hakijoille 15.-21.9., koska käyttäjiä kyseisinä aikoina useita (4) ja he täyttävät Nitroxia. 4.-9.10. anottua vuokraamista tiedustellaan vielä, että onko täyttäjiä useampia ja tarvivatko he Oceanusta Nitroxin täyttöön.


Periaatepäätös O2 –pullojen vuokraamisesta jäsenille.

Asia herätti keskustelua ja palataan asiaan uudelleen, kun tiedetään O2-pullojen vuokraamisesta enemmän (mm. sopimus vuokraajan kanssa).

8.     Toimitilojen vuokrasopimus ja/tai tilojen vaihtaminen

Päätettiin siirtää Vesimiesten tavarat nykyisestä tilasta Vesimyllyltä Messipojantielle. Aluksi seuran käytössä on pieni toimistotila, johon tavarat mahtuvat. Sähköt maksetaan arvioimamme kulutuksen mukaan. Sopimukseen kuuluu mahdollinen sukellusnäytös/näytöksiä joillekin nuorisoryhmille.

Myöhemmin siirryttäneen samassa rakennuksessa olevaan maksulliseen isompaan tilaan. Se on tällä hetkellä vuokrattu toiselle käyttäjälle ja odotellaan tilan vapautumista.

Seuran peräkärryille on hyvin tilaa aidatulla pihalla. Tavaroiden kuljettaminen molemmista tiloista on helpompaa kuin nykyisistä, koska tila on maan tasalla. Molemmissa tiloissa on saatavilla kolmivaihevirta ja ilma.

Markku irtisanoo nykyisen vuokratilan, Vesimyllyn. Irtisanomisaika on kaksi kuukautta.

9.     Victorian varusteet

Päätettiin hankkia ankkuriköydet, Esa luvannut huolehtia.
Päätettiin uusia kansivanerit, Markku luvannut huolehtia.

Sähköisestä merikartasta puhuttiin pitkään. Seura saisi ilmaisen kannettavan tietokoneen, johon seura hankkisi ohjelman ja kartan. Hinta-arvio n. 300 e. Asiasta ei tehty päätöstä.

Victoriasta ovat rikkoutuneet kaiku, VHF:n antennikaapeli, käyttöakku ja kompassi. Antennikaapeli saadaan korjattua pienillä kustannuksilla. Juha Haapajärvi on lupautunut rakentamaan Victoriaan kompassitornin. Johtokunta myöntää luvan Juhalle asian tutkimiseen ja mahdollinen kompassitornin kustannusarvio on n. 200 e. Asiaan palataan, kun tiedetään tarkemmin kompassitornin rakennussuunitelmista ja kustannuksista.

10.  Keskustelu mahdollisesta varautumisesta veneen vaihtamiseen lähivuosina

Metsähallitus on myynyt luotsikutterin kesällä 2001 hintaan 14637 €.. Vuosimalli on Victorian ikäluokkaa. Tiedustellaan edelleen luotsikutterien saatavuutta. Tällä hetkellä niitä ei ole myytävänä.

Keskusteltiin mahdollisesta halukkuudesta myydä Victoria. Vene on remonttien jäljiltä siisti ja hyvässä kunnossa. Jos Victoria aiotaan myydä ja uusi vene hankkia seuralle, asia on käsiteltävä syksyn yleiskokouksessa.

Keskusteltiin mahdollisuudesta anoa RAY:lta avustusta veneen hankintaan, perusteluna mm. ensi kevään yhteistyö perusteluna mm. ensi kevään yhteistyö Merimuseon ja aikaisempi yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan Museon kanssa.

Markku poistui kokouksesta ja Esa jatkoi puheenjohtajana.

11.  Vakuutusturvan toteaminen

Todettiin, että kesähankintojen (muovivene ja traileri) jälkeen pitää ajantasaistaa peräkärryjen vakuutus. Victoriassa on venekasko. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

12.  Vesipostin julkaisuaikataulu

Vesipostin dead line on syyskuun puolessavälissä.

Vesipostia julkaistaan edelleen sekä sähköisenä että paperiversiona. Vesipostin sisältö:

Kehoitetaan seuran jäseniä, joilla on mahdollisuus sähköisen version lukemiseen, ilmoittamaan siitä Marjolle. Sekä syyskokouksen esityslista, seuran tilojen vaihto, jäljellä olevat leirit, hallivuorot, pikkujoulu ja tietysti puheenjohtajan palsta ja Juusolta pyydetään kirjoitusta aktivoimaan seuran kouluttajia toimintaan mukaan. Tarkennetaan myös leireille ilmoittautumisen sitovuutta, jotta seuralle ei tulisi suuria kustannuksia tyhjistä paikoista mökeissä. 

13.  Saatavien toteaminen ja kuluvertailu suhteessa talousarvioon

Mitään isoja laskuja ei ole auki, Metsähallitus on maksanut laskun Iin Röytän tarkistamisesta.

Budjetissa on pysytty.

14.  Syyskokouksen koollekutsuminen

Syyskokous on maanantaina 6.10.2003 SAK:n aluepalvelukeskuksen kahviossa, Mäkelininkatu 31, V kerros. Tila on ilmainen. Kokous kutsutaan koolle Vesipostissa olevan esityslistan mukaisesti sekä ilmoittamalla asiasta postituslistalla.

15.  Muoviveneen tilanne

Pohjassa on kolo, joka pitäisi täyttää. Tiedustellaan maksaisiko Kärkkäinen sen takuukorjauksena. Maahantuoja on ehdottanut uuden veneen vaihtamista kolhiutuneen tilalle. Nykyiseen veneeseen on jo tehty muutostöitä, jotka ovat työläitä. Ei ole halukkuutta vaihtaa uutta venettä entisen tilalle, jos saadaan nykyinen vene paikattua.

16.  Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

17.  Muut esille tulevat asiat

Hossan viikonloppuleirin tyhjistä majoituspaikoista on tullut seuralle iso lasku (n. 127 e). Jatkossa tarkennetaan leireille ilmoittautumisen olevan sitovaa, jotta seuralle ei tulisi näin isoja laskuja peruuntumisten vuoksi.

Seuran WWW-sivuilla on vanhentunutta tietoa, sen saaminen ajankohtaiseksi on tärkeää.

Yksi seuran laitepaketeista on ollut juhannuksesta asti samalla uudella P1:llä vuokralla. Esa päättää kohtuullisen vuokran näin pitkälle ajalle ja ilmoittaa sen vuokraajalle.

 

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25 ja puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle.