Aika:          30.6.2003 klo 17:00

Paikka:      Vesimylly, Toppila

Paikalla:     Markku Heiskari (pj, siht), Tapani Kemppainen, Esa Vuoppola, Tommi Salminen, Marjo Rusanen ja Jukka Pelttari

1.  Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi sääntöjen päätösvaltaisuusehtojen täyttyvän ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2.  Edellisen kokouksen (4.6.2003) pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3.  Jukka Pelttarin lähettäminen M1-kurssille

Koulutusvastaavan lausunto: Jukka on osoittanut selkeästi kiinnostusta koulutustoimintaan. Hän on ollut mukana auttamassa kouluttamisessa ja aikoo asua Oulussa pysyvästi ja on myös lupautunut olemaan aktiivisesti mukana koulutustoiminnassa seuraavat vuodet. Suosittelen Jukan lähettämistä sinne, mikäli hän läpäisee P3 –kurssin kesällä 2003.

Puheenjohtajan esitys: Kokous päättää koulutusvastaavan suosituksen mukaisesti lähettää Jukka Pelttarin M1 –kurssille. Kurssin hinta on 625 € + matkat.

Päätös: Päätettiin lähettää Jukka Pelttari M1 –kurssille esityksen mukaisesti.

4.  Sähköpostilistan virallistaminen tiedotuskanavana sekä Vesipostin julkaiseminen osittain sähköisessä muodossa

Päätettiin ottaa yahoogroups.com:n palvelimella sijaitseva sähköpostilista toistaiseksi seuran viralliseksi tiedotuskanavaksi siten, että puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kukin voivat lähettää virallisia tiedotteita sähköpostilistalle. Virallisessa tiedotteessa on oltava maininta, että kyseinen viesti on seuran virallista tiedottamista.

Päätettiin, että jäseniltä otetaan vastaan ilmoituksia siitä, että eivät halua Vesipostin paperiversiota postissa kotiinsa. Päätettiin, että Vesipostin mentyä painoon pyritään julkaisemaan PDF-versio verkossa viipymättä. Tiedottaja toimittaa tiedotteen sähköisessä muodossa Tapani Kemppaiselle, joka julkaisee tiedotteen PDF-version verkossa.


5.  Norjan leirin kompressorimaksujen vahvistaminen

Puheenjohtajan esitys: Seuran jäseniltä 10€ maksu jos täyttää edes yhden kerran. Ulkopuolisilta vierailijoilta, jotka käyttävät kompressoria, maksu on 40€.. Maksut ovat samat leirilläolon pituudesta riippumatta.

Varapuheenjohtajan esitys:  Seuran jäseniltä 10€ maksu jos täyttää edes yhden kerran. Ulkopuolisilta vierailijoilta, jotka käyttävät kompressoria, maksu on 7€./täyttökerta.

Päätös: Äänestystuloksella 5-1 päätettiin hyväksyä puheenjohtajan esitys. Norjan leirin kompressorimaksuiksi vahvistettiin seuran jäseniltä 10€ ja ulkopuolisilta 40€. Maksu menee kompressoria tarvineilta mainitunsuuruisena täyttöjen lukumäärään katsomatta.

6.  Kompressorien kunnossapito

Keskusteltiin suodatinten vaihtamisen vastuuhenkilön valinnasta sekä suodatinpanosten täyttämispalvelun ostamisesta. Päätettiin, että Jukka tiedustelee Mika Hiltusen halukkuutta ottaa suodatinten vaihtaminen vastuulleen ja Esa tiedustelee Jukka Raumanin halukkuutta myydä suodatinpanosten täyttöpalvelua seuralle.

7.  Saatavien toteaminen ja kuluvertailu suhteessa talousarvioon

Taloudenhoitajalla ei ollut tiedossa saatavien määrä eikä kulutilanne tällä hetkellä. Siirrettiin asia seuraavaan kokoukseen.

8.  Todetaan argon – täyttömahdollisuuden tilanne

Todettiin, että Jukka Raumanille on annettu toimeksianto tehdä sopivat osat täyttöletkua varten. Päätettiin ,että mikäli toimeksianto voidaan vielä perua ja Wasser Spieleniltä ostettu välikappale voidaan palauttaa, ostetaan Wasser Spieleniltä valmis täyttöletku hintaan 100€. Tommi Salminen hoitaa asiaa.

9.  Muoviveneen tilanne

Tapani kertoi, että vene tulee kuluvan viikon alkupuolella. Päätettiin, että ostetaan veneen kuljetusta varten henkilöauton perävaunu. Perävaunun on oltava jarrullinen ja sen omamassan ja kantavuuden summan on oltava vähintään 1000kg. Päätettiin hankkia perävaunu viipymättä, kuitenkin ennen Norjan leiriä.

10.Vakuutusturvan toteaminen

Tapani ei ollut ehtinyt valmistella yhteenvetoa vakuutuskirjoista. Siirrettiin asia seuraavaan kokoukseen. Samalla tarkistetaan turvan kattavuus myös uuden veneen ja perävaunun osalta.

11.Ilmoitusasiat

Todettiin, että Metsähallitusta on 30.6.2003 laskutettu Iin Röytän pienvenesatamassa tehdyistä sukelluksista

12.Muut esilletulevat asiat (<1 minuutti)

Päätettiin Tapanin esityksestä hankkia 3 kappaletta Mo I Ranan alueen merikarttoja.