Johtokunnan kokous nro 12/2002 30.10.2002 Vesimyllyllä Oulussa

Läsnä:   Markku Heiskari(pj), Esa Vuoppola, Tiina Ervelius, Tapani Kemppainen, Tuula Kangas-Saarela, Lauri Pirttiaho ja Liisa Törmäkangas (siht.) 

Käsitellyt asiat:

1.      Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Hyväksyttiin esityslista.

3.      Edelisen kokouksen (25.9.) pöytäkirjan hyväksyminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

4.      Keskusteltiin 25 vuotisjuhlan järjestelyistä. Päätettiin, että seura maksaa viiden juhlassa esiintyvän henkilön illalliskortin ja kustantaa mahdollisesti ohjelmassa tarvittavat kaasut (helium, arviolta 15 €). Markku Heiskari raportoi Eedenin äänentoistolaitteiden olevan rittävät, mutta videoesitystä varten tarvitaan kunnon valkokangas.

5.      Käytiin läpi kuluvan vuoden saatavia lähinnä P1- ja Nitrox-kurssien sekä Norjan leirin osalta. Heinäkuun loppuun mennessä P1-kurssimaksun oli maksanut 27 kurssilaista (kurssin suorittaneita 29 hlöä), Nitrox-kurssista on saatu 14 maksua (kurssilaisia 17 kpl) ja Norjan leiri on maksamatta kolmella henkilöllä. Laitevuokrista saatavien käsittely jätettiin seuraaviin kokouksiin, kun tilikirjaukset koko kesän ajalta on tehty.

6.      Todettiin kulujen olleen vuoden aikana pääsääntöisesti talousarvion mukaiset, ylijäämää sensijaan näyttäisi kertyvän.

7.      Vuoden viimeisen Vesipostin aikataulu on seuraava: aineiston oltava Marjolla 4.12. mennessä, painatus 16.12. ja postitus 23.12. Vesipostin mukana lähetetään jäsenmaksulomakkeet. Muuta asiaa mm. alkuvuoden toimintakalenteri, kurssiasiat, norjakokous (12.3.2003 klo 19.00 Raksilan hallila), uusi johtokunta ja tunnelmia sekä kuvia vuosijuhlasta.

8.      Seuran yhteys- ja tilitiedoilla varustetut käyntikortit ovat valmiit ja saatiin ”jakeluun”.

9.      Päätettiin ensin selvittää korvaako VaPePan organisaatio sen järjestämässä etsintätilaisuudessa rikkoutuneet tai kadonneet tavarat (Mika Hiltunen, lamppu 20 €, Jukka Pelttari, puukko 25 €). Jukka ja Mika selvittävät asian. Seura korvaa kyseiset vahingot, mikäli VaPePan vastaus on kielteinen.

10.  Tapani Kemppainen esitti alustavan version seuran mainoksesta. Päätettiin vielä jatkaa suunnittelua.

11.  Norppatoiminnan Pelisäännöt ovat vielä suunnitteluvaiheessa. Tapani Kemppainen jatkaa asian käsittelyä.

12.  Ilmoitusasioita ei tullut esille.

13.  META

Victoria on vielä vesillä, Esa lupasi huolehtia asiaa eteenpäin. Jäänmurtaja-apua mahdollisesti tarvitaan.