Läsnä:          Markku Heiskari(pj), Tapani Kemppainen, Juuso Mettälä, Heikki Teppo ja Liisa Törmäkangas (siht.)

Käsitellyt asiat:

1.      Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Hyväksyttiin esityslista.

3.      Hyväksyttiin edellisen kokouksen (12.6.2002) pöytäkirja.

4.      Oulun Energia on ilmoittanut haluavansa Vesiperän tilat takaisin omaan käyttöönsä. Tällä hetkellä asiasta neuvotellaan ja siihen palataan uudelleen elokuussa. Jätettiin mietintään lähetetäänkö seuran puolesta sovitteleva kirjelmä Oulun Energialle tilojen tarpeellisuudesta seuralle. Asiaan palataan seuraavasa kokouksessa.

5.      Nitrox-täyttökurssi pidetään Vesiperällä torstaina 11.7.

6.      Päätettiin seuran omien sukelluspäiväkirjojen myyntihinnaksi 5€ (50 sivua) ja 8€ (100 sivua).

7.      Sovittiin kaluston kuljetuksesta Norjan leirille seuraavasti: Erkki Vauhkonen kuljettaa kumiveneen ja sähkökompressorin ja Matti Vuolteenaho bensakompressorit, polttoaineet ja perämoottorin. Nitrox-täyttöjä varten varattu Oceanus kulkee Tapani Kemppaisen kyydissä ja heille päätettiin hyvittää kuljettamisesta 50€.

8.      Päätettiin keskustella kesän 2003 Norjan leirin paikasta ja ajankohdasta jo nyt tulevalla leirillä kun suurin osa leireillä kävijöistä on paikalla.

9.      Päätettiin laittaa juhlaimoitus sukeltaja-lehteen Vesimiesten 25 vuotisjuhlista, ja lisäksi pyydetään Eija Hurmetta kirjoittamaan pieni juttu seuran toimintavuosista ilmoituksen yhteyteen. Tekstin pitää olla lehdessä 23.8. ja ilmoituksen syyskuun alkuun mennessä.

10.  Käytiin läpi Vesipostiin tarvittava aineisto, jonka on oltava Lauri Pirttiaholla 31.7. mennessä.

11.  Taloudenhoitaja kertoi sukelluskurssien tuoton ylittäneen budjetoidun arvion, mutta muita suurempia heittoja ei tulojen eikä menojen puolella ole.

12.  Ilmoitusasiat

Victorialla olleen NMT:n liittymä on irtisanottu, vahvistuspaperi liitteenä 1.

Seuralla olisi tilaisuus esitellä toimintaansa 41. Oulun Päivillä järjestettävillä Unicef-harrastemessuilla. Tiedotuskirje asiasta liitteenä 2.

13.      META

Oulun Merenkävijöiden 75 vuotisjuhla pidetään Iin Röytässä 10.8. ja seuralle on tullut kutsu juhlaan kahdelle henkilölle. Juhlaan lupautui lähtemään ainakin Tapani Kemppainen. Päätettiin korvata juhlan osallistumismaksu seuran puolesta.