Kokous nro 14/2001 20.12.2001 Johanneksen kellarissa.

 

Läsnä:   Markku Heiskari (pj), Esa Vuoppola, Lauri Pirttiaho, Juuso Mettälä, Matti Vuolteenaho, Tapani Kemppainen Heikki Teppo ja Liisa Törmäkangas (siht.)

Käsitellyt asiat:

1.      Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Hyväksyttiin esityslista

3.      Hyväksyttin ja allekirjoitettiin kokouksen 13/2001 (27.11.2001) pöytäkirja.

4.      Kirjanpito-ohjelman ongelmien vuoksi kunnollista katsausta budjetin toteutumaan ei saatu. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

5.      Käytiin läpi vuoden lopussa ilmestyvään Vesipostiin laitettavat asiat. Tärkeimpiä ovat uimahallivuoroista tiedottaminen ja jäenmaksulomakkeet.

6.      Seura ei saa enää lainaksi energialaitoksen moottorisahaa avannon tekoa varten, joten päätettiin ostaa  oma saha. Markku Heiskari lupasi selvittää eri vaihtoehtoja.

7.      Päätettiin hankkia vielä yksi täydellinen laitepaketti ja lisäksi yksi paineilmasäiliö, jolloin kurssikäyttöön on seuralla 10 laitepakettia. Lisäksi norppatoimintaa varten päätettiin hankkia 7 snorkkelia ja 7 maskia.

8.      Ilmoitusasiat

Lauantaina 19.1. klo 18.00 alkaen on kouluttajien saunailta Mäkelininkadulla. Ilmoittauduttava Juuso Mettälälle mikäli haluaa tarjoilua.

Pentti Parkkila tulee kertomaan P1-kurssiuudistuksesta 25.1. klo 17.30 alkaen. Kouluttajien olisi hyvä olla paikalla.

9.      META

Keväällä pidetään M1-kurssi Pohjois-Suomessa. Kurssille voisi osallistua kaksi seuralaista.

 Keskusteltiin seuran ulkopuolisten henkilöiden osallistumisesta seuran kouluttajien pitämille P2- ja P3-kursseille. Kurssimaksun suuruus jäi vielä avoimeksi.

 

Johtokunnan kokous nro 13/2001 27.11.2001

Läsnä:    Markku Heiskari (pj), Esa Vuoppola (siht.), Tapani Kemppainen, Juuso Mettälä, Lauri Pirttiaho, Heikki Teppo

Käsitellyt asiat:

1.      Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Hyväksyttiin esityslista.

3.      Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4.      Pikkujouluun on ilmoittautunut 25 henkilöä, ohjelmaa kaivataan lisää.

5.      Päätettiin alustavasti järjestää seuran 25-vuotisjuhla v. 2002 Oulussa pidettavien sukeltaja- ja kouluttajapäivien yhteyteen.

6.      Ohjelmisto-ongelmien takia kirjanpito ei ollut ajan tasalla joten taloudenhoitajan tilannekatsaus siirrettiin jälleen seuraavaan kokoukseen.

7.      30 – 50–sivuisen lokikirjan omakustannushinta on 17 mk (sis. alv). Päätettiin tiedustella noin 100-sivuisen kirjan hintaa (Kemppainen).

8.      Yllättäviä vaikeuksia on ilmennyt uimavuorojen saannissa, Raksilasta ei ole luvattu yhtään vuoroa. Uimaseuroille tarkoitettuun kokoukseen (28.11.) ei ole kutsuttu OVM:iä. J. Mettälä jatkaa asian selvittämistä.

9.      Ilma-analyysin tulokset eivät ole vielä tulleet, Esa Vuoppola selvittää.

10.  Ilmoitusasiat:

·        Erkki Vauhkoselle 50-vuotispäivän johdosta luovutetaan M.Vuolteenahon tekemä lahja.

11.  Muita esilletulleita asioita ei ollut

12.  Seuraava kokous 18.12.2001 klo 18 Johanneksen Kellarissa

 

Johtokunnan kokous nro 12/2001 30.10.2001

Läsnä:    Markku Heiskari (pj), Esa Vuoppola,Lauri Pirttiaho, Juuso Mettälä, Matti Vuolteenaho, Tapani Kemppainen ja Liisa Törmäkangas (siht.)

1.   Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.   Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3.   Hyväksyttin ja allekirjoitettiin kokouksen 11/2001 (4.10.2001) pöytäkirja.

4.   Päätettiin, että seuraa edustavat Tornion urheilusukeltajien 25-vuotisjuhlassa kaikki koulutuspäiville lähetetyt kouluttajat edellisessä kokouksessa päätettyjen Esa Vuoppolan ja Markku Heiskarin lisäksi. Lahjaksi viedään OVM:n viiri ja Telmalta nostettu pullo.

5.   Tilannekatsausta vuoden 2001 menoista vs. budjetti ei saatu. Taloudenhoitaja lupasi valmistella katsauksen seuraavaan kokoukseen.

6.   Käytiin läpi Vesipostiin tulevat asiat ja sovittiin postituspäivämäärät. Päätettiin toimittaa vielä ylimääräinen Vesiposti vuoden lopussa, jonka yhteydessä lähetetään jäsenmaksulomakkeet ja tiedotetaan mm. vuoden 2002 uimahallivuoroista ja alkuvuoden tapahtumista.

7.   Päätettiin hakea seuraavia uimahallivuoroja keväälle 2002, Juuso Mettälä lupasi täyttää hakulomakkeet:

Raksila, torstai klo 20.00-21.30

Raatti, lauantai klo 17.00-19.00

Raatti, sunnuntai klo 17.00-20.00, jolloin kuntosali norppavuoron aikaan 17.00-18.00.

8.   Pohdittiin vielä turhaan maksettuja ylimääräisiä kuntosalimaksuja. Todettiin että tässä vaiheessa asialle ei ole enää mitään tehtävissä.

9.   Keskusteltiin sukelluspäiväkirjojen painamisesta ja myymisestä seuralaisille. Tapani Kemppainen ja Lauri Pirttiaho lupasivat selvittää taittoa ja Markku Heiskari aikoi lähettää luonnoksen kaikille tutkittavaksi.

10.  Todettiin, että syksyn kurssiasiat ovat järjestyksessä.

11.  Isojen kompressorien tuottama ilma on lähdössä analysoitavaksi Poriin. Esa Vuoppola hoitaa asiaa.

12.  Ilmoitusasioita ei ilmennyt.

13.  Myöskään muita esille tulevia asioita ei tullut esille.

14.  Johtokunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 27.11.2001 klo 18.00 Vesiperällä.

15.  Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Johtokunnan kokous nro 11/2001 4.10.2001

 Läsnä:   Markku Heiskari (pj), Esa Vuoppola,Lauri Pirttiaho, Heikki Teppo ja Liisa Törmäkangas (siht.)

Käsitellyt asiat:

1.   Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.   Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3.   Hyväksyttin ja allekirjoitettiin kokouksen 10/2001 (4.9.2001) pöytäkirja.

4.   Taloudenhoitajan tilannekatsaus siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

5.   Käytiin läpi ja hyväksyttiin ehdotettu sanamuoto kirjeeseen, joka lähetetään muutamille seuran jäsenille liittyen häiritsevään leirikäyttäytymiseen.

6.   Vuoden 2002 toimintasuunnitelmaan on lisätty seuran järjestämä toinen kaivosleiri keväälle, ajankohdaltaan jäänallen ja kevätleirin väliin. Muilta osin toimintasuunnitelma säilyy edellisen kaltaisena ja esitetään yleiskokouksessa hyväksyttäväksi.

7.   Käytiin läpi talousarvio vuodelle 2002. Hieman alijäämäinen budjetti päätettiin muokata euroiksi ja esittää hyväksyttäväksi yleiskokouksessa.

8.   Keskusteltiin seuran tomittamasta sukelluspäiväkirjasta/päiväkirjan sivuista, joita jäsenet voisivat ostaa . Keskustelun myötä laitettiin asia vireille ja jätettiin päätökset myöhempään ajankohtaan.

9.   Päätettiin lähettää Markku Heiskari ja Esa Vuoppola edustamaan seuraa Tornion sukeltajapäivien yhteydessä pidettävään MIDI:n juhlaan. Edellisten lisäksi matkat ja majoitus kouluttajapäiville kustannetaan koulutuksesta vastaaville henkilöille: Juuso Mettälälle, Arto Savelalle, Juha Haapajärvelle ja Tapani Kemppaiselle.

10.  Ainakaan tässä yhteydessä ei päätetty jakaa kalustovastaavan töitä useammille henkilöille. Ehdotettiin kuitenkin, että Esa Vuoppola vapautuisi Vesiperällä pidettävien torstai-tapaamisten avainvuoroista kesällä.

11.  Keväälle olisi tiedossa mahdollisesti kaksi isompaa introsukellustilaisuutta ja johtokunnan kanta introjen järjestämiseen oli myönteinen. Selvitetään mahdollisuuksia järjestää tapahtumat, laadukkaasti.

12.  Kurssien osalta syksyn toiminta on kunnossa. P2-kurssi on parhaillaan menossa ja 8 hengen P1-kurssi alkamassa piakkoin.

13.  Ilmoitusasiat

Ynnin maja Rokuan Vaulujärvellä on remontissa keväällä 2001. Todennäköisesti ainakin Jäänalle-tapahtuma on sen vuoksi järjestettävä muualla. Vaihtoehtoja selvitellään.

 14.  META

Liiton uusi P1-opetus- ja kalvomateriaali valmistuu vuoden 2002 alussa, paketin hinta on 2500 mk. Päätettiin hankkia seuralle.

15.  Johtokunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 30.10.2001 klo 18.00 Vesiperällä.

16.  Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

Johtokunnan kokous nro 10/2001 4.9.2001

Läsnä:  Markku Heiskari(pj), Esa Vuoppola (siht.), Tapani Kemppainen, Juuso Mettälä, Lauri Pirttiaho, Heikki Teppo

Käsitellyt asiat:

1.   Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.   Hyväksyttiin esityslista.

3.   Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4.   Taloudenhoitaja ei ole ehtinyt päivittää kirjanpitoa. Taloustilanteesta ei saatu tietoa.

5.   Paakkilan kaivosleirille on Heikki Teppo varannut yöpaikan 16:lle, ennen Vesipostin ilmestymistä on 7 ilmoittautunutta.

6.   Laitesukelluskurssit

·     P1-kurssi pidetään perjantaisin 26.10 – 14.12. Kurssin hinta on 2300 mk, josta ilmoittautumismaksuna on maksettava 800 mk 10.10 mennessä. Kurssin vastuukouluttajana toimii Juuso Mettälä. Kurssin talousarvio liitteenä.

·     P2-kurssin hinta on 350 mk, vastuukouluttaja Juha Haapajärvi

7.   Keskusteltiin vuoden 2002 talousarviosta, tehtiin muutamia muutoksia ja tarkennuksia puheenjohtajan ehdotukseen jonka jälkeen päätettiin esittää arvio syyskokoukselle

8.   Päätettiin lähettää enintään 2 henkilöä Nuori Suomi – ohjaajakurssille Sodankylään 10. – 11. 11. mikäli sopivia tarjokkaita löytyy. Tapani Kemppainen valitsee lähtijät.

9.   Päätettiin tiedustella M. Vuolteenaholta sopivaa lahjaa ”Seuran Viralliselle Lätynpaistajalle”, rva Raumanille.

10.  Vuoden 2002 uimahallivuorojen viimeinen hakupäivä on 9.11.2001. Juuso Mettälä tekee anomuksen.

11.  META

·        Juuso Mettälä ehdotti fläppitaulun hankkimista seuralle, päätettiin hankkia

·        Esa Vuoppola tarjoutui väsäämään seuralle mammuttipumpun, hinta-arvio 500 mk. Myönnettiin varat.

12.  Seuraava kokous 4.10.2001 klo 18 Vesiperällä.

Johtokunnan kokous nro 9/2001 6.8.2001

 Läsnä:   Markku Heiskari (pj), Esa Vuoppola,Juuso Mettälä, Tapani Kemppainen, Lauri Pirttiaho ja Liisa Törmäkangas (siht.)

Käsitellyt asiat:

1.      Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3.      Hyväksyttin ja allekirjoitettiin kokouksen 7/01 (4.7.2001) pöytäkirja.

4.      Vuoden 2001 menoissa verrattuna budjetoituun mainittiin seuraavat asiat: kompressorien huoltokulut ja uimahallimaksut ovat ylittäneet budjetin ja seuratuotemyynti on miinuksella. (Tilanne, kun kirjanpito heinäkuulle.) Kokonaisuudessaan seuran rahatilanne on hyvä. Tapani Kemppainen lupasi selvittää syytä reilusti ylittyneisiin uimahallimaksuihin.

5.   Päätettiin laskuttaa kevään ja kesän ajalta kertyneitä laitevuokria, joista suuri osa on maksamatta.

6.   Selviteltiin Jari Valvion paineilmasäiliöiden täyttökertoja, ja päätettiin laskuttaa häneltä kaikki yllä merkittyyn päivään saakka tehdyt täytöt. Uusi lasku kumoaa hänelle aikaisemmin lähetetyt laskut.

7.   Todettiin, että kompressorien ilma-analysointia tekeeSukeltaja-lehdessäkin mainostanut firma, ja analyysin hinta on 300 mk/kompressori (+ säiliöiden rahtikulut). Päätettiin teetättää ilma-analyysi sähökompressorille ja isolle polttomoottorikompressorille.

8.   Todettiin, että Victorialla riittää vielä töitä moneen lähtöön, mutta todennäköisesti työt saadaan tehtyä ennen viikonloppua ja Kattilankallan hylkyleiri järjestetään.

9.   Päätettiin pitää kaivossukellusleiri Paakkilan kaivoksella 28.-30.9., mikäli alue saadaan varattua käyttöömme kyseisenä ajankohtana. Lisäksi päätettiin maksaa ”Paakkilan käyttäjien liittymismaksu” 1500 mk alueen omistajalle, mikä takaa sen että ensimmänen viikonloppu on seuran jäsenille ilmainen ja jatkossa maksu jäseniltä on 30 mk/viikonloppu. Maksu päätettiin suorittaa kuitenkin sillä ehdolla, että saamme sopimuksen kirjallisena ja todisteen maksusta.

10. P1- ja P2- kurssit järjestetään syksyllä allasvuorojen alettua. P1-kurssin hinta on 2300 ja kurssin vetää Juuso Mettälä. P2-kurssin vetää Juha Haapajärvi.

11. Bauer Oceanus -kompressori on saapunut Auvolle ja Markku Heiskari on menossa hakemaan sen torstaina 9.8.

12.  Käytiin lähetekeskustelua vuoden 2002 talousarviolle. Esille nousi veneasia: pitäisikö Victoria myydä, vaihtaa vai sittenkin kunnostaa hyväksi. Mitään ratkaisevia näkökohtia ei kuitenkaan noussut esille, joten Markku Heiskari tekee talousarvion aikaisempaan perustuen.

13.  Käsiteltiin loppuun Norjan leirillä esiin nostettu leirikäyttäytymistä koskeva asia (ks. Pöytäkirja 8/01). Kaikkien asiaa koskevien henkilöiden kanssa on keskusteltu ja sen perusteella päätettiin lähettää kyseisille henkilöille kirje, jossa selvitetään johtokunnan toivomukset ja keinot puuttua häiriköivään käyttäytymiseen jatkossa.

14.  Vuoden kolmas Vesiposti on tarkoitus saada painettavaksi 27.–28.8. Aineiston on oltava Lauri Pirttiaholla viimeistään 21.8.

15.  Ilmoitusasiana Markku Heiskari kertoi, että telakkarannan vartiovuorot seuran osalta sujuivat hyvin. Lisäksi todettiin, että seuralle on hankittu välipainemittari, pullopainemittaria sen sijaan ei hankita.

16.  META

Kesusteltiin kevään allasvuoroista, ja Juuso Mettälä lupasi anoa vuorot aikaisempien talvien mukaan: torstaille 1,5 tuntia Raksilan hallista, sekä lauantaille kaksi tuntia ja sunnuntaille kaksi tai kolme tuntia Raatin hallista.

Esa Vuoppola totesi, että polttomoottorikompressorin varoventtiilit pitää säädättää.

EMCE on ilmoittanut, että käytössämme olevan FinAnssi 5.8 -ohjelman tiedonhallintaratkaisun tuki on lakkautettu. Käytännössä tämän vuoksi on seuralla euroon siirtymisen jälkeen vastassa jälleen uuden ohjelman hankinta. Keskusteltiin vaihtoehdoista hankkia tilinpito-ohjelma muualta.

17.  Johtokunnan seuraava kokous pidetään 4.9.2001 klo 18.00 Vesiperällä.

18.  Puheenjohtaja päätti kokouksen.