Oulun Vesimiehet ry

Kevätkokous

Aika:               18.03.2009 klo 18:00

Paikka:           Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnä:          Jouni Herronen, Tommi Lydman, Kaarina Jormalainen, Matti Karppinen, Juhana Heino, Tommi Salminen

§ 1.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Herronen ja sihteeriksi Tommi Salminen. Kokous avattiin 18:13.

§ 2.      Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

Valittiin Matti Karppinen ja Juhana Heino sekä pöytäkirjantarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi.

§ 3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi 6 äänivaltaisen jäsenen läsnäollessa.

§ 4.      Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.

Todettiin paikalla olevan 6 äänioikeutettua jäsentä.

§ 5.      Vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään niiden ja tilintarkastajain kertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Johtokunnan esittämä vuosikertomus käytiin läpi ja vahvistettiin.

Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin tilintarkastajien kertomuksen perusteella myöntää vastuuvapaus johtokunnalle sekä muille tilivelvollisille vuodelta 2008.

§ 6.      Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat.

Edellisissä yleiskokouksissa päätetty sääntömuutos ei mennyt läpi rekisteröinnistä, vaan sanamuotoa joudutaan muuttamaan. Sääntömuutos otetaan uudestaan käsittelyyn seuraavassa yleiskokouksessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

 

__________________________                  __________________________

Jouni Herronen (puheenjohtaja)                     Tommi Salminen (sihteeri)

 

 

__________________________                  __________________________

Matti Karppinen                                               Juhana Heino

 

Oulussa ____.____._______

 

Liitteet: Vuosikertomus, Tilinpäätösasiakirjat