Oulun Vesimiehet ry

Kevätkokous

Aika:              26.03.2007 klo 18:00

Paikka:           Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnä:          Juha Haapajärvi, Markku Heiskari, Jouni Herronen, Kaarina Jormalainen, Pasi Lassila, Venni Lassila (kuuttijäsen), Kari Meriläinen, Markus Riihimäki, Erkki Saarela, Tommi Salminen, Ville Vartiainen, Matti Vuolteenaho, Esa Vuoppola.

§ 1.   Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Herronen ja sihteeriksi Tommi Salminen. Kokous avattiin 18:10.

§ 2.   Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

Valittiin Juha Haapajärvi ja Markus Riihimäki sekä pöytäkirjantarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi.

§ 3.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi 12 äänivaltaisen jäsenen läsnäollessa.

§ 4.   Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.

Todettiin paikalla olevan 12 äänioikeutettua jäsentä sekä yksi kuuttijäsen.

§ 5.   Vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään niiden ja tilintarkastajain kertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Johtokunnan esittämä vuosikertomus vahvistettiin muutoksin.

Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin tilintarkastajien kertomuksen perusteella myöntää vastuuvapaus johtokunnalle sekä muille tilivelvollisille vuodelta 2007.

§ 6.   Sääntömuutos.

Vuoden 2007 syyskokous esitti vuoden 2008 kevätkokoukselle seuran sääntöjen pykälän 6 muuttamista.

Sääntöjen nykyinen versio:

"Kutsu kerhon kokouksiin toimitetaan jäsenille kirjallisena vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta."

Syyskokouksen esittämä versio:

"Kutsu kerhon kokouksiin toimitetaan jäsenille seuran virallisia tiedotuskanavia käyttäen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Seuran viralliset tiedotuskanavat hyväksyy seuran yleiskokous."

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä kyseinen sääntömuutos. Sääntömuutos on nyt tullut käsitellyksi sääntöjen edellyttämällä tavalla kahdessa perättäisessä seuran yleiskokouksessa ja on täten tullut voimaan.

§ 7.   Seuran virallisten tiedotuskanavien hyväksyminen.

Johtokunta esitti seuran virallisiksi tiedotuskanaviksi seuraavaa: Viralliset tiedotuskanavat ovat seuran www-sivut (www.vesimiehet.fi), sekä seuran sähköpostilista (ovm@vesimiehet.fi). Näiden lisäksi voidaan harkinnan mukaan lähettää paperitiedotteita.

Päätettiin hyväksyä seuran viralliset tiedostuskanavat johtokunnan esityksen mukaisina.

§ 8.   Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat.

Muita asioita ei oltu määräaikaan mennessä esitetty käsiteltäväksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:50.

 

 

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

 

__________________________                  __________________________

Jouni Herronen (puheenjohtaja)                     Tommi Salminen (sihteeri)

 

 

__________________________                  __________________________

Juha Haapajärvi                                               Markus Riihimäki

 

Oulussa ____.____._______