[Hyväksymätön vedos]

Yleiskokous, kevät 2005

Aika: 31.3.2005 klo 18:00

Paikka: Messipojantie 10, Toppila

Läsnäolijat: Juha Haapajärvi, Markku Heiskari, Jaakko Lukkarila, Juuso Mettälä, Tommi Salminen, Miia Vauhkonen, Mikko Vikamaa, Esa Vuoppola

 

§1 Kokouksen avaaminen

Jaakko Lukkarila avasi kokouksen klo 18:00 

§2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jaakko Lukkarila ja sihteeriksi Markku Heiskari

 

§3 Kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Miia Vauhkonen ja Tommi Salminen.

§4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsua ei ole lähetetty kaikille jäsenille määräaikaan mennessä. Laillista kokoonkutsumista ei näin voitu todeta.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi seitsemän jäsenmaksun suorittaneen täysjäsenen läsnäollessa.

§5 Äänivaltaisten jäsenten toteaminen

Todettiin, että äänivaltaisina on paikalla seuraavat jäsenet:
Juha Haapajärvi, Markku Heiskari, Juuso Mettälä, Tommi Salminen, Miia Vauhkonen, Mikko Vikamaa ja Esa Vuoppola

§6 Vuosikertomuksen käsittely

Käsiteltiin ja hyväksyttiin johtokunnan esittämä vuosikertomus vuodelta 2004.

§7 Tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilinpäätöstietojen sekä tilintarkastuskertomuksen perusteella

Käsiteltiin tilinpäätösaineisto ja tilintarkastuskertomus. Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille lukuunottamatta käteiskassaa. Velvoitettiin johtokunta edellyttämään taloudenhoitajana toimineelta T. Kemppaiselta luotettava selvitys käteiskassan varojen käytöstä tai suorittamaan käteiskassan summa, 160 euroa, seuran Oulun Osuuspankissa olevalle pankkitilille.

Vahvistettiin johtokukunnan esitys rahastoida 6000 euroa veneenvaihtorahastoon.

§8 Valitaan edustaja Sukeltajaliiton kevätkokoukseen

Annettiin johtokunnalle valtuudet valita kokousedustaja Sukeltajaliiton kevätkokoukseen 2005, mikäli kokousta ei ole jo pidetty.

§9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:36.