Kevätkokous 19.3.2002

Mäkelininkatu 31, 5. krs, klo 18.00

 0.    Kokouksen avaaminen

Seuran puheenjohtaja Markku Heiskari avasi kokouksen.

1.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Markku Heiskari ja sihteeriksi Liisa Törmäkangas.

2.    Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Matti Karppinen ja Lauri Pirttiaho.

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokouksen olevan laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

4.    Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.

Todettiin. Osallistujalista liitteenä 1.

5.    Vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään niiden ja tilintarkastajain kertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

Vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2001 johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

6.    Valitaan edustajat Suomen Urheilusukeltajain Liiton kevätkokoukseen.

Annettiin johtokunnalle oikeus päättää seuran edustaja SUSL:n kevätkokoukseen.

7.    Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat.

Muita asioita ei määräaikaan mennessä oltu esitetty käsiteltäväksi yleiskokouksessa.

8.    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.